Rioleringswerken in Van Den Nestlaan in Ranst starten 6 mei

Bewoners worden aangesloten op rioolnetwerk

6 mei start Aquafin in samenwerking met de gemeente Ranst met riolerings- en wegenwerken in de Van De Nestlaan. Met dit project wil de gemeente het bestaande fietspad moderniseren, de nutsleidingen vernieuwen en het afvalwater van de bewoners, dat nu nog ongezuiverd loost op de grachten, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

 

“De werkzone situeert zich vanaf de rotonde aan de Ranstsesteenweg tot aan de Slijkstraat”, vertelt Xenia Luxem, projectmanager bij Aquafin. “In het rioleringsproject is voorzien om het afvalwater, dat nu nog ongezuiverd loost op de grachten, via een nieuwe vuilwaterleiding aan te sluiten op het bestaande rioleringsstelsel. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lier.”

 

De werken zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. “Op maandag 6 mei start de aannemer eerst met het vrijmaken van de werkzone, het dempen van de gracht en de aanleg van een tijdelijke vuilwaterleiding”, gaat Xenia verder. “In juni starten Fluvius, De Watergroep, Pidpa, Proximus en Telenet vervolgens met de aanpassing van hun leidingen. Na deze aanpassingswerken (vermoedelijk vanaf september 2019) kan de aannemer starten met aanleg van de riolering en het nieuwe fietspad. Tegen april 2020 is het project vermoedelijk volledig klaar.”

 

Het vrij liggend fietspad in de Van Den Nestlaan wordt opgewaardeerd tot een veiliger alternatief. De gemeente diende hiervoor een subsidiedossier in bij Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

 

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op donderdag 25 april om 20.00 uur in de refter van de school, Lostraat 49 in Broechem.

Veerle Boey

Adviseur Communicatie, Aquafin

Xenia Luxem

Projectmanager, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be