Skip to Content

Rioleringswerken in Tuinwijk Zonhoven starten half mei

In mei start Aquafin in samenwerking met Fluvius en de gemeente met riolerings- en wegenwerken in de Tuinwijk in Zonhoven. Doel van dit project is om het afvalwater van de inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Slangebeek belandt, aan te sluiten op het rioleringsnet.

“Hiervoor leggen we in de Beverzakbroekweg een gescheiden rioleringsstelsel aan”, zegt Kelly Adriaensen, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opgevangen. Hiermee pakken we ook de bestaande wateroverlast problemen over de zuidelijk gelegen percelen ten westen van de Beverzakbroekweg aan. Op het einde van de Beverzakbroekweg bouwen we een pompstation dat het afvalwater verzamelt en terugpompt richting het rioleringsstelsel in de Beringersteenweg. Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 200 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden.”

Fluvius legt in opdracht van de gemeente Zonhoven een gescheiden riolering aan in de Schutenseweg, Donkeindeweg en Turfstraat. In april starten Fluvius, De Watergroep en Proximus al met enkele voorbereidende werken. De rioleringswerken door Aquafin in de Beverzakbroekweg starten half mei. Het volledige project duurt in totaal ongeveer 14 maanden. De werken verlopen in verschillende fasen om de toegang tot de woningen maximaal open te houden.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op dinsdag 26 maart om 19.00 uur in de polyvalente zaal van de Evenementenhal, Rozenkransweg 4 in Zonhoven.

Contacteer ons
Kelly Adriaensen Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Kelly Adriaensen Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar