Rioleringswerken in Tomberg- en Rijsbergstraat in Tielt-Winge

Vrijdag 21 september 2018 — Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Tombergstraat en Rijsbergstraat in Tielt-Winge. Met dit project willen we het afvalwater van ongeveer 100 inwoners, dat vandaag nog rechtstreeks in de Tieltse Motte belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“In de Tombergstraat en Rijsbergstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Michaël Buset, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal via de riolering in de Heuvelstraat uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Tielt-Winge. Het propere regenwater van de Rijsbergstraat wordt aangesloten op de Horenbeek en op de bestaande waterloop langs de Horenweg. Het regenwater uit de Tombergstraat wordt aangesloten op de regenwaterleiding in de Heuvelstraat. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de zuiveringsinstallatie neemt het alleen maar plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater.”

Het Vlaamse Gewest keurde het technisch plan voor dit project goed. De vereiste vergunningen worden nu aangevraagd. De werken zelf starten vermoedelijk half 2019.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op maandag 24 september om 19.30 uur in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.