Rioleringswerken in Rode starten na zomerbouwverlof

In de loop van de zomer start Aquafin in opdracht van de stad Diest met riolerings- en wegenwerken in de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat in Rode.

Dinsdag 20 maart 2018 — In de loop van de zomer start Aquafin in opdracht van de stad Diest met riolerings- en wegenwerken in de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat in Rode. Met dit project willen Aquafin en de stad Diest het afvalwater van Rode dat nu nog in de Kleinebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest.

“De werken starten eind juli (na het bouwverlof) en zullen in totaal ongeveer een jaar duren”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager van Aquafin. “In de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel wat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 180 inwoners dat na de werken bijkomend zal worden gezuiverd.” De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld. In de Klappijstraat en in de Rodestraat worden langs het tracé ook nieuwe fietspaden voorzien.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. De eerste fase gaat van start in de Klappijstraat ter hoogte van de Vennestraat. Eerst zullen de nutsmaatschappijen vanaf midden april tot aan het zomerbouwverlof hun leidingen aanpassen en/of vernieuwingen. Tijdens deze aanpassingswerken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Na het bouwverlof start de aannemer van de rioleringswerken en geldt er voor het doorgaand verkeer een omleiding. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op donderdag 22 maart 2018 om 20u in ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis, Dorpsstraat 45 in Molenstede.

Renke Vandeweyer projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie