Rioleringswerken in Rode starten na zomerbouwverlof

In de loop van de zomer start Aquafin in opdracht van de stad Diest met riolerings- en wegenwerken in de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat in Rode.

In de loop van de zomer start Aquafin in opdracht van de stad Diest met riolerings- en wegenwerken in de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat in Rode. Met dit project willen Aquafin en de stad Diest het afvalwater van Rode dat nu nog in de Kleinebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest.

“De werken starten eind juli (na het bouwverlof) en zullen in totaal ongeveer een jaar duren”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager van Aquafin. “In de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel wat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 180 inwoners dat na de werken bijkomend zal worden gezuiverd.” De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld. In de Klappijstraat en in de Rodestraat worden langs het tracé ook nieuwe fietspaden voorzien.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. De eerste fase gaat van start in de Klappijstraat ter hoogte van de Vennestraat. Eerst zullen de nutsmaatschappijen vanaf midden april tot aan het zomerbouwverlof hun leidingen aanpassen en/of vernieuwingen. Tijdens deze aanpassingswerken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Na het bouwverlof start de aannemer van de rioleringswerken en geldt er voor het doorgaand verkeer een omleiding. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op donderdag 22 maart 2018 om 20u in ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis, Dorpsstraat 45 in Molenstede.

Renke Vandeweyer

projectmanager

Veerle Boey

adviseur Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be