Skip to Content

Rioleringswerken in Linter

Aquafin gaat binnenkort rioleringswerken uitvoeren in de 3e Regt. Lansiersstraat, de Kleine Getestraat en de Oude Dorpsstraat in Linter. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Linter dat nu nog in de Kleine Gete belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Orsmaal. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 1000 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om het wegdek te vernieuwen in de 3e Regt. Lansiersstraat, de Paardskerkhofstraat en de Oude Dorpsstraat.

“De werken starten op maandag 18 september in de Oude Dorpsstraat”, vertelt Elly Deman, projectmanager van Aquafin. “In de straat wordt een afval- en regenwaterleiding aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt van de Oude Dorpsstraat met de Kleine Getestraat wordt ook een bergbezinkingsbekken en pompstation gebouwd. In dit bekken kunnen we bij hevige regen het teveel aan water in het rioleringsstelsel tijdelijk stockeren en zo voorkomen dat het overstort in de Kleine Gete. Het pompstation zal de nodige druk leveren om het afvalwater te transporteren van laag naar hoog. Na de Kleine Getestraat en de Oude Dorpsstraat verplaatst de werkzone zich naar de 3e Regt. Lansiersstraat. Het volledige project zal in totaal ongeveer 12 maanden duren.”

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op dinsdag 29 augustus 2017 om 19u in het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43.

Contacteer ons
Veerle Boey Adviseur communicatie
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar