Rioleringswerken in Linter

Vrijdag 25 augustus 2017 — Aquafin gaat binnenkort rioleringswerken uitvoeren in de 3e Regt. Lansiersstraat, de Kleine Getestraat en de Oude Dorpsstraat in Linter. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Linter dat nu nog in de Kleine Gete belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Orsmaal. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 1000 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om het wegdek te vernieuwen in de 3e Regt. Lansiersstraat, de Paardskerkhofstraat en de Oude Dorpsstraat.

“De werken starten op maandag 18 september in de Oude Dorpsstraat”, vertelt Elly Deman, projectmanager van Aquafin. “In de straat wordt een afval- en regenwaterleiding aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt van de Oude Dorpsstraat met de Kleine Getestraat wordt ook een bergbezinkingsbekken en pompstation gebouwd. In dit bekken kunnen we bij hevige regen het teveel aan water in het rioleringsstelsel tijdelijk stockeren en zo voorkomen dat het overstort in de Kleine Gete. Het pompstation zal de nodige druk leveren om het afvalwater te transporteren van laag naar hoog. Na de Kleine Getestraat en de Oude Dorpsstraat verplaatst de werkzone zich naar de 3e Regt. Lansiersstraat. Het volledige project zal in totaal ongeveer 12 maanden duren.”

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op dinsdag 29 augustus 2017 om 19u in het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43.