Rioleringswerken in Kersbeek-Miskom

Vrijdag 3 maart 2017 — Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Kersbeek-Miskom. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 550 inwoners aansluiten op het rioleringsnet. Momenteel belandt dit afvalwater nog rechtstreeks in de Kapellebeek, Winterbeek, Kattebeek en Velpe.

Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Heerbaan, vanaf de kruising met de Kapellebeek tot net voorbij de Velpe, in Miskom-Dorp, in de Hollestraat, in de Hanenstraat tot net voorbij huisnummer 1, en in de Bauwelstraat ter hoogte van huisnummer 10 en 1. “Het afvalwater wordt nadien afgevoerd naar de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kersbeek-Miskom ter hoogte van de Velpe”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. “De bestaande leidingen worden veelal hergebruikt voor de afvoer van regenwater. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kapellebeek, Winterbeek, Kattebeek en Velpe.                                                        

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk voorjaar 2019 starten.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op maandag 6 maart om 19.30 uur in zaal Servaas, Kersbeek-Dorp 14 in Kersbeek-Miskom.

Veerle Boey Adviseur communicatie