Skip to Content

Rioleringswerken in Kersbeek-Miskom

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Kersbeek-Miskom. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 550 inwoners aansluiten op het rioleringsnet. Momenteel belandt dit afvalwater nog rechtstreeks in de Kapellebeek, Winterbeek, Kattebeek en Velpe.

Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Heerbaan, vanaf de kruising met de Kapellebeek tot net voorbij de Velpe, in Miskom-Dorp, in de Hollestraat, in de Hanenstraat tot net voorbij huisnummer 1, en in de Bauwelstraat ter hoogte van huisnummer 10 en 1. “Het afvalwater wordt nadien afgevoerd naar de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kersbeek-Miskom ter hoogte van de Velpe”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. “De bestaande leidingen worden veelal hergebruikt voor de afvoer van regenwater. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kapellebeek, Winterbeek, Kattebeek en Velpe.                                                        

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk voorjaar 2019 starten.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op maandag 6 maart om 19.30 uur in zaal Servaas, Kersbeek-Dorp 14 in Kersbeek-Miskom.

Contacteer ons
Renke Vandeweyer Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Renke Vandeweyer Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar