Rioleringswerken in Diepenbeek

Maandag 20 maart 2017 — Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Bijenbergstraat in Diepenbeek. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“Om dit te realiseren, zullen we vanaf het kruispunt Bijenbergstraat-Reenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen richting Sluisstraat”, vertelt Kelly Adriaensen, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal ter hoogte van de Sluisstraat via de bestaande riolering verpompt worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Genk. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk voorjaar 2018 starten.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 22 maart om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum Rooierheide, Rooierheidestraat 100 in Diepenbeek.

Veerle Boey Adviseur communicatie