Skip to Content
Rioleringswerken in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat in Geetbets

Rioleringswerken in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat in Geetbets

Begin juni start Aquafin in samenwerking met de gemeente Geetbets en Fluvius met riolerings- en wegenwerken in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat. Doel van dit project is om het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Geetbets, dat nu nog rechtstreeks in de Hulsbeek belandt, aan te sluiten op het rioleringsnet. 

“Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Kwadestraat en Hulsbeekstraat”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Geetbets ter hoogte van de Araanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.”

De werken zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren en zijn opgesplitst in verschillende fasen om de toegang tot de woningen maximaal open te houden. Voordat de rioleringswerken in de straat kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius en Proximus) aanpassingswerken uit aan hun netten. “Begin juni start de aannemer met de eerste fase in de Hulsbeekstraat vanaf het kruispunt met de Borgloonstraat tot en met het kruispunt met de Kwadestraat”, gaat Renke Vandeweyer verder. “De werken in fase 1 zullen in totaal ongeveer 6 maanden duren. Vervolgens is het de beurt aan fase 2 in de Kwadestraat. Er zijn in totaal 6 fasen voorzien. Wanneer alles vlot verloopt zijn de werken in het najaar van 2020 volledig klaar.”

Meer info over de timing en fasering van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op dinsdag 7 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis van Geetbets.

Contacteer ons
Renke Vandeweyer Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Renke Vandeweyer Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar