Rioleringswerken in de Domstraat en Willebringsestraat in Boutersem

Maandag 8 augustus 2016 — Binnenkort start Aquafin met rioleringswerken in de Domstraat en Willebringsestraat in Boutersem. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Willebringen, dat nu nog rechtstreeks in de Fonteinebeek belandt, aansluiten op de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Domstraat.

“In de Willebringsestraat (vanaf de kruising met de Fonteinbeek tot aan de kerk) en de Domstraat (vanaf de kerk tot aan de toekomstige waterzuivering) wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Gudrun Willems, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Domstraat. Het propere regenwater wordt rechtstreeks in de Fonteinbeek geloosd”.

Vooraleer de rioleringswerken kunnen starten, moeten de nutsmaatschappijen (water, elektriciteit, telefonie, internet, …) eerst voorbereidende verplaatsingswerken uitvoeren. Concreet betekent dit dat deze werken vanaf de week van 15 augustus reeds starten in de Domstraat. Aansluitend zullen de nutsmaatschappijen in de week van 5 september verder werken in de Willebringsestraat. Van zodra de verplaatsingswerken in Domstraat klaar zijn, zal de aannemer starten met de aanleg van de riolering. Het volledige project zal ongeveer 1 jaar duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Domstraat start begin 2017. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op woensdag 10 augustus om 20u in het Buurthuis van Willebringen, Willebringsestraat 34 in Boutersem.

Marleen Verdoodt Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie