Skip to Content

Rioleringswerken in de Domstraat en Willebringsestraat in Boutersem

Binnenkort start Aquafin met rioleringswerken in de Domstraat en Willebringsestraat in Boutersem. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Willebringen, dat nu nog rechtstreeks in de Fonteinebeek belandt, aansluiten op de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Domstraat.

“In de Willebringsestraat (vanaf de kruising met de Fonteinbeek tot aan de kerk) en de Domstraat (vanaf de kerk tot aan de toekomstige waterzuivering) wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Gudrun Willems, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Domstraat. Het propere regenwater wordt rechtstreeks in de Fonteinbeek geloosd”.

Vooraleer de rioleringswerken kunnen starten, moeten de nutsmaatschappijen (water, elektriciteit, telefonie, internet, …) eerst voorbereidende verplaatsingswerken uitvoeren. Concreet betekent dit dat deze werken vanaf de week van 15 augustus reeds starten in de Domstraat. Aansluitend zullen de nutsmaatschappijen in de week van 5 september verder werken in de Willebringsestraat. Van zodra de verplaatsingswerken in Domstraat klaar zijn, zal de aannemer starten met de aanleg van de riolering. Het volledige project zal ongeveer 1 jaar duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Domstraat start begin 2017. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op woensdag 10 augustus om 20u in het Buurthuis van Willebringen, Willebringsestraat 34 in Boutersem.

Contacteer ons
Marleen Verdoodt Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Marleen Verdoodt Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar