Skip to Content

Rioleringswerken gepland in Tremelo

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1050 inwoners, dat vandaag nog ongezuiverd in de Vrouwvliet belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Meiboomlaan, Bonten Osstraat en Bollobos in Tremelo. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1050 inwoners, dat vandaag nog ongezuiverd in de Vrouwvliet belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“Om dit te realiseren, wordt in de Bonten Osstraat, Meiboomlaan en Bollobos een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Gudrun Willems, projectmanager bij Aquafin. “De bestaande riolering zal voortaan dienst doen voor de afvoer van het regenwater en er komt een nieuwe afzonderlijke leiding voor het afvalwater. In de Meiboomlaan (ter hoogte van het kruispunt met de Rozenlaan) en de Nobelstraat (ter hoogte van Vrouwvliet) worden ook pompstations gebouwd om het afvalwater te transporteren van laag naar hoog.”

Naast de Aquafin-werken zullen er ook rioleringswerken in opdracht van de gemeente Tremelo plaatsvinden in het doodlopend zijstraatje van de Bonten Osstraat en in de Meiboomlaan tussen Bollobos en de Grote Bollostraat.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste vergunningen worden nu aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk midden 2019 starten.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 21 maart om 19.00 uur in de parochiezaal van Baal, Betekomsestraat 3 in Tremelo.

Contacteer ons
Gudrun Willems projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie
Gudrun Willems projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar