Rioleringswerken gepland in Tremelo

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1050 inwoners, dat vandaag nog ongezuiverd in de Vrouwvliet belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Maandag 19 maart 2018 — Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Meiboomlaan, Bonten Osstraat en Bollobos in Tremelo. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1050 inwoners, dat vandaag nog ongezuiverd in de Vrouwvliet belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“Om dit te realiseren, wordt in de Bonten Osstraat, Meiboomlaan en Bollobos een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Gudrun Willems, projectmanager bij Aquafin. “De bestaande riolering zal voortaan dienst doen voor de afvoer van het regenwater en er komt een nieuwe afzonderlijke leiding voor het afvalwater. In de Meiboomlaan (ter hoogte van het kruispunt met de Rozenlaan) en de Nobelstraat (ter hoogte van Vrouwvliet) worden ook pompstations gebouwd om het afvalwater te transporteren van laag naar hoog.”

Naast de Aquafin-werken zullen er ook rioleringswerken in opdracht van de gemeente Tremelo plaatsvinden in het doodlopend zijstraatje van de Bonten Osstraat en in de Meiboomlaan tussen Bollobos en de Grote Bollostraat.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste vergunningen worden nu aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk midden 2019 starten.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 21 maart om 19.00 uur in de parochiezaal van Baal, Betekomsestraat 3 in Tremelo.

Gudrun Willems projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie