Rioleringswerken gepland in Loksbergen

Aquafin plant riolerings- en wegenwerken in de Lindestraat en een deel van de Gemengde Brigadestraat in Loksbergen. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 120 inwoners uit Loksbergen dat nu nog ongezuiverd in de Bosbeek en Rijnrodebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“In de Lindestraat leggen we vanaf het kruispunt met de Stokstraat een gescheiden rioleringsstelsel richting Rijnrodebeek aan”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. “Ook in de Gemengde Brigadestraat komt een gescheiden riolering. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opvangen. Het afvalwater wordt verzameld in het pompstation ter hoogte van de Rijnrodebeek en wordt vandaaruit verpompt naar het reeds gerealiseerde gescheiden stelsel in de Loksbergenstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Rijnrodebeek.”

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project ondertussen goedgekeurd. We werken de plannen nu verder in detail af en vragen bij de verschillende instanties alle vergunningen aan. De werken zelf starten vermoedelijk voorjaar 2020.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 13 maart om 19.30 uur in de fuifzaal van het Gemeenschapscentrum “De Rietbron”, Sportlaan 4a in Halen.

Renke Vandeweyer

projectmanager

veerle.boey@aquafin.be

Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be