Skip to Content

Rioleringswerken gepland in Kerkom-bij-Sint-Truiden en Gingelom

Aquafin bereidt een rioleringsproject voor in Kerkom-Dorp en in de Heusdenstraat in Kerkom-bij-Sint-Truiden. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 2700 inwoners uit Gingelom en Kerkom-bij-Sint-Truiden, dat nu nog rechtstreeks in de Cicindria belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“In Kerkom-Dorp en in de Heusdenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opvangen. Waar het kan, wordt de bestaande leiding hergebruikt voor het regenwater. Het (propere) regenwater komt zo terecht in de bestaande grachten die afwateren naar de Cicindria. Ter hoogte van de Cicindria in Kerkom-Dorp wordt ook een pompstation gebouwd om het afvalwater te verpompen naar de geplande rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Kaneelstraat in Gingelom."

Ook in Gingelom zelf zijn werken gepland. Daar wordt de verbinding gemaakt tussen de bestaande overstortconstructie (een soort nooduitlaat op het rioleringssysteem) en de geplande zuiveringsinstallatie.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste vergunningen worden nu aangevraagd. De werken zelf starten vermoedelijk in het voorjaar van 2020.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 13 februari om 19.00 uur in de Parochiezaal van Kerkom, Pastoriestraat 2 in Kerkom-bij-Sint-Truiden.

Contacteer ons
Renke Vandeweyer Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Renke Vandeweyer Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar