Skip to Content
Rioleringswerken gepland in de Walmersumstraat en Baakstraat in Glabbeek

Rioleringswerken gepland in de Walmersumstraat en Baakstraat in Glabbeek

Honderd inwoners worden aangesloten op het rioleringsnet

Aquafin en de gemeente Glabbeek plannen riolerings- en wegenwerken in de Walmersumstraat en Baakstraat in Glabbeek. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 100 inwoners dat nu nog rechtstreeks in de Velpe belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“In een deel van de Walmersumstraat en Baakstraat leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan”, vertelt Michaël Buset, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Tiensesteenweg. Het propere regenwater wordt aangesloten op een nieuwe buffergracht die in verbinding zal staan met een oude zijtak van de Velpe.”

 

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project ondertussen goedgekeurd. We werken de plannen nu verder in detail af en vragen alle vereiste vergunningen aan. De werken zelf starten vermoedelijk voorjaar 2020.

 

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op maandag 18 maart om 20.00 uur in GC De Roos, Grotestraat 33 in Glabbeek.

Contacteer ons
Michaël Buset projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar