Skip to Content

Rioleringswerken gepland in de Keistraat in Diepenbeek

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Keistraat, Katteweidelaan en Reitje in Diepenbeek.

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Keistraat, Katteweidelaan en Reitje in Diepenbeek. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 400 inwoners, dat vandaag nog rechtstreeks in de Keibeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Na deze werken zal de waterkwaliteit van de Keibeek er sterk op vooruit gaan.

“Om dit te realiseren, zullen we in de Keistraat (tussen Oude Baan en Katteweidelaan) en een deel van de Katteweidelaan en Reitje een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen”, vertelt Kelly Adriaensen, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater wordt aangesloten op de riolering in de Oude Baan en zal zo uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hasselt. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Keibeek. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de zuiveringsinstallatie neemt het alleen maar plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater.”

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste vergunningen worden nu aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk in de tweede helft van 2018 starten.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op donderdag 7 december om 19.30 uur in zaal De Kei, Keistraat 26 in Diepenbeek.

 

Contacteer ons
Kelly Adriaensen Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Kelly Adriaensen Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar