Rioleringswerken Aquafin gaan volgende fase in

Dinsdag 13 januari 2015 — Weldra start een volgende fase in de aanleg van een gescheiden stelsel in Veurne. Er zal gewerkt worden in de Noordstraat, tussen de Hanssenslaan en de Astridlaan. Deze werken moeten voorkomen dat er bij hevige regen nog afvalwater in de vaart terechtkomt.

Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Vandaag wordt het afvalwater van ongeveer 4000 inwoners uit Veurne via een pompstation in de Hanssenslaan richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wulpen getransporteerd. Ook het regenwater komende van de straten, daken, terrassen is hierop aangesloten. Bij hevige regen kan dit pompstation het water niet meer verwerken en wordt het overtollige water via een tweede pompstation rechtstreeks in de vaart overgepompt.”

Om te vermijden dat dit mengsel van regen- en afvalwater rechtstreeks in de vaart belandt, plant Aquafin de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Astridlaan, Noordstraat en Hanssenslaan. Er komt een nieuwe riolering voor het afvalwater. Het propere regenwater zal via de bestaande riolering rechtstreeks naar de vaart worden afgeleid. Door het regenwater apart af te voeren, wordt bovendien ook de waterzuiveringsinstallatie minder belast en kan het afvalwater beter worden verwerkt.

Op woensdag 14 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De precieze startdatum en planning van de werken zal hier toegelicht worden. De infoavond zal doorgaan om 19.30u in de raadszaal van het stadskantoor ‘De Seylsteen’, Sint-Denisplaats 16 in Veurne. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.