Rioleringswerken Aquafin gaan volgende fase in

Weldra start een volgende fase in de aanleg van een gescheiden stelsel in Veurne. Er zal gewerkt worden in de Noordstraat, tussen de Hanssenslaan en de Astridlaan. Deze werken moeten voorkomen dat er bij hevige regen nog afvalwater in de vaart terechtkomt.

Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Vandaag wordt het afvalwater van ongeveer 4000 inwoners uit Veurne via een pompstation in de Hanssenslaan richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wulpen getransporteerd. Ook het regenwater komende van de straten, daken, terrassen is hierop aangesloten. Bij hevige regen kan dit pompstation het water niet meer verwerken en wordt het overtollige water via een tweede pompstation rechtstreeks in de vaart overgepompt.”

Om te vermijden dat dit mengsel van regen- en afvalwater rechtstreeks in de vaart belandt, plant Aquafin de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Astridlaan, Noordstraat en Hanssenslaan. Er komt een nieuwe riolering voor het afvalwater. Het propere regenwater zal via de bestaande riolering rechtstreeks naar de vaart worden afgeleid. Door het regenwater apart af te voeren, wordt bovendien ook de waterzuiveringsinstallatie minder belast en kan het afvalwater beter worden verwerkt.

Op woensdag 14 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De precieze startdatum en planning van de werken zal hier toegelicht worden. De infoavond zal doorgaan om 19.30u in de raadszaal van het stadskantoor ‘De Seylsteen’, Sint-Denisplaats 16 in Veurne. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be