Riolerings- en wegenwerken langs kanaal Dessel-Schoten

Dinsdag 23 februari 2016 — De gemeente Arendonk en Aquafin bereiden momenteel rioleringswerken voor in De Brulen en Hazegewoud. Het gaat om het gedeelte langs het kanaal Dessel-Schoten. Met dit project wil de gemeente het afvalwater van de bewoners en bedrijven aansluiten op het rioleringsnet.

“Aquafin zal in opdracht van de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen”, zegt Annelies Cornelis, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het regen- en oppervlaktewater wordt afgekoppeld van de afvalwaterriolering. Regenwater is immers relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Het regenwater wordt via de bestaande inbuizingen en bestaande grachten aangesloten op de grachten die afwateren naar de Rode Loop. Het afvalwater zal op zijn beurt afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arendonk. Na de rioleringswerken wordt ook het wegdek volledig vernieuwd.”

De werken zullen vermoedelijk in het najaar van 2016 starten. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op donderdag 25 februari 2016 om 19u00 in het gemeentehuis (zaal Berendonk), Vrijheid 29 in Arendonk.