Riolering Diestersteenweg wordt plaatselijk hersteld

Donderdag 5 maart 2015 — Bij een cameraonderzoek langs de Diestersteenweg stelde Aquafin vast dat de riolering tussen huisnummer 98 en 171 in zeer slechte staat verkeerd. Het doorgaand autoverkeer ondervindt momenteel geen hinder, gezien de riolering zich onder het fietspad bevindt. Om te vermijden dat wagens - en vooral vrachtwagens - op dit deel uitwijken en er mogelijk verzakkingsgevaar is, werd er tussen de rijbaan en het fietspad wel signalisatie geplaatst. Het fietspad blijft toegankelijk voor fietsers.

Aquafin doet het mogelijke om de riolering zo snel mogelijk te herstellen. Vast staat al zeker dat de nutsmaatschappijen eerst hun leidingen moeten verplaatsen vooraleer de herstellingswerken aan de riolering kunnen starten. Momenteel overlegt Aquafin met het Agentschap Wegen en Verkeer (wegbeheerder), de stad Maaseik en de nutsmaatschappijen wanneer de werken effectief kunnen beginnen. Vermoedelijk zal dit rond het zomerbouwverlof zijn.

Tussen de rijbaan en het fietspad werd signalisatie geplaatst.
Marleen Verbeeck studieverantwoordelijke bouwkundig ontwerp
Veerle Boey Adviseur communicatie