Skip to Content

Ravels’ regenwater afgekoppeld van riolering

Vandaag is Aquafin rioleringswerken gestart in Ravels. Met deze werken wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf er voor zorgen dat er geen proper regenwater meer kan terechtkomen in de afvalwaterleidingen die zijn aangesloten op de waterzuiveringsinfrastructuur. Op dinsdagavond 7 mei om 19.30u geeft bouwheer Aquafin meer tekst en uitleg bij de werken op een infoavond die doorgaat in de Brouwerij, Weeldestraat 86 in Ravels.

Het regenwater uit de Straatloop, Heesdijkseloop en Maarleloop is momenteel nog aangesloten op de riolering. “Het neemt daar onnodige capaciteit in en zorgt er voor dat het afvalwater in de riolering sterk verdund wordt. Hierdoor verloopt het zuiveringsproces een stuk moeilijker”, weet Joke Denys, projectmanager bij Aquafin. “Om het propere regenwater af te koppelen van de riolering, plannen we werken in een deel van de Elzenstraat, Heikant-Noord, de Prinsenlaan (N12) en Trier. Zo kunnen we er immers voor zorgen dat het afvalwater beter en goedkoper gezuiverd kan worden”.

In de Elzenstraat en Trier wordt een nieuwe regenwaterleiding aangelegd in de berm. In Heikant-Noord zal de bestaande riolering vervangen worden door een nieuw gescheiden stelsel, met een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Ter hoogte van de Prinsenlaan sluit de leiding voor het regenwater aan op de Heesdijkseloop, die geherprofileerd wordt om zo de waterafvoer te optimaliseren.

 “De aannemer zal in verschillende fasen werken om zo de woningen maximaal bereikbaar te kunnen houden”, legt Joke uit. “Volgende week starten de voorbereidende werken, tegen het einde van de maand beginnen we de nieuwe riolering aan te leggen in Heikant en in de Prinsenlaan. Aansluitend volgen de werken in de Elzenstraat, die normaal gesproken nog voor het bouwverlof zullen beginnen. Na het bouwverlof wordt deze fase dan verder afgewerkt om vervolgens het project af te ronden met de werkzaamheden in Trier”.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar