Ravels’ regenwater afgekoppeld van riolering

Maandag 6 mei 2013 — Vandaag is Aquafin rioleringswerken gestart in Ravels. Met deze werken wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf er voor zorgen dat er geen proper regenwater meer kan terechtkomen in de afvalwaterleidingen die zijn aangesloten op de waterzuiveringsinfrastructuur. Op dinsdagavond 7 mei om 19.30u geeft bouwheer Aquafin meer tekst en uitleg bij de werken op een infoavond die doorgaat in de Brouwerij, Weeldestraat 86 in Ravels.

Het regenwater uit de Straatloop, Heesdijkseloop en Maarleloop is momenteel nog aangesloten op de riolering. “Het neemt daar onnodige capaciteit in en zorgt er voor dat het afvalwater in de riolering sterk verdund wordt. Hierdoor verloopt het zuiveringsproces een stuk moeilijker”, weet Joke Denys, projectmanager bij Aquafin. “Om het propere regenwater af te koppelen van de riolering, plannen we werken in een deel van de Elzenstraat, Heikant-Noord, de Prinsenlaan (N12) en Trier. Zo kunnen we er immers voor zorgen dat het afvalwater beter en goedkoper gezuiverd kan worden”.

In de Elzenstraat en Trier wordt een nieuwe regenwaterleiding aangelegd in de berm. In Heikant-Noord zal de bestaande riolering vervangen worden door een nieuw gescheiden stelsel, met een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Ter hoogte van de Prinsenlaan sluit de leiding voor het regenwater aan op de Heesdijkseloop, die geherprofileerd wordt om zo de waterafvoer te optimaliseren.

 “De aannemer zal in verschillende fasen werken om zo de woningen maximaal bereikbaar te kunnen houden”, legt Joke uit. “Volgende week starten de voorbereidende werken, tegen het einde van de maand beginnen we de nieuwe riolering aan te leggen in Heikant en in de Prinsenlaan. Aansluitend volgen de werken in de Elzenstraat, die normaal gesproken nog voor het bouwverlof zullen beginnen. Na het bouwverlof wordt deze fase dan verder afgewerkt om vervolgens het project af te ronden met de werkzaamheden in Trier”.