Plas van Minister Koen Van den Heuvel geeft kruidentuin een boost

Benieuwd welke weg urine aflegt alvorens het als meststof gebruikt wordt in de lokale kruidentuin van de Kruitfabriek? Projectpartners Aquafin, Matexi, NuReSys en stad Vilvoorde hebben een aantal opstellingen geïnstalleerd om het afvalwater van de Kruitfabriek ter plaatse te behandelen en er grondstoffen uit terug te winnen. Zowel het gezuiverde water als de gerecupereerde fosfor uit de urine worden op de site zelf opnieuw gebruikt.

Benieuwd welke weg urine aflegt alvorens het als meststof gebruikt wordt in de lokale kruidentuin van de Kruitfabriek? Projectpartners Aquafin, Matexi, NuReSys en stad Vilvoorde hebben een aantal opstellingen geïnstalleerd om het afvalwater van de Kruitfabriek ter plaatse te behandelen en er grondstoffen uit terug te winnen. Zowel het gezuiverde water als de gerecupereerde fosfor uit de urine worden op de site zelf opnieuw gebruikt. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel gaf vanmiddag het startschot van dit bijzondere circulair project.

Afvalwater als bron van grondstoffen

“Afvalwater is hoe langer hoe meer een bron van grondstoffen en kan daardoor een belangrijke schakel zijn in een circulaire economie. De Kruitfabriek is een primeur voor Aquafin en een mooie kans om een aantal concepten voor lokale waterzuivering te testen in een reële omgeving”, zegt Jan Goossens, CEO van Aquafin.

“In de Kruitfabriek wordt het water van lavabo’s en keuken gezuiverd met een nanofilter: dat is een meer doorgedreven zuivering dan onze klassieke zuiveringsinstallaties. Een nanofilter haalt ook bv. zouten, medicijnresten en kleurstoffen uit het water. Het gezuiverde water zal hier in het begin vooral gebruikt worden door de fietsenhersteldienst, die het als spoelwater gaat gebruiken. Maar er zijn zeker nog andere toepassingen mogelijk als poetswater, recreatie of voor het sproeien van de tuin”.

“Een andere grondstof die wereldwijd onder druk staat, is fosfor. Maar laat pure urine hier net een dankbare bron van zijn. De heren die de urinoirs van de Kruitfabriek gebruiken, zullen een persoonlijke bijdrage leveren tot de recuperatie van dit mineraal. Een struvietreactor haalt fosfor en deels ook stikstof uit de ingezamelde urine en zet het om naar struviet. Dat is dan weer de ideale meststof voor de plaatselijke kruidentuin. Twee mooie voorbeelden van kringloopeconomie op lokaal niveau”.

Duurzame en innovatieve watercyclus

De Kruitfabriek maakt deel uit van de 4Fonteinen site, gelegen langs de Vilvoordse waterkant. Deze site wordt tot stand gebracht dankzij een samenwerking tussen de stad Vilvoorde, buurtontwikkelaar Matexi en De Vlaamse Waterweg. “We focussen op duurzaamheid en ontwerpen steeds met het oog op morgen. Deze stadsbuurt is één van onze belangrijkste stedelijke herontwikkelingen en heeft een voorbeeldfunctie als stad van de toekomst, waar we werken met nieuwe concepten”, aldus Klaas Lombaert van Matexi. “We willen bekijken hoe de geteste technologieën in de Kruitfabriek kunnen integreren in de verdere ontwikkeling van de 4Fonteinen site met maximale recuperatie van water en grondstoffen en minimaal gebruik van leidingwater.”

Ook de stad Vilvoorde is erg blij met de primeur in hun stad. “De wateromgeving werd de afgelopen jaren grondig aangepakt. De Zenne is weer proper en maakt wonen en werken langs het water weer aantrekkelijk, zegt burgemeester Hans Bonte. Met dit project willen we samen met de andere partners een bron van inspiratie zijn voor de uitwerking van een duurzame en innovatieve watercyclus in stadsbuurten”.

Vlaanderen Circulair

Het project kan rekenen op de steun van Vlaanderen Circulair. Water, en vooral de beschikbaarheid ervan, is vandaag een zeer relevant thema. Water is op zich heel circulair: de hydrologische kringloop is eindeloos. Maar de lange droogteperiodes die we de voorbije jaren ook hier in Vlaanderen hadden, maken duidelijk dat we er anders zullen moeten leren mee omgaan. Door de beschikbare waterhoeveelheden meer te hergebruiken, moet er immers minder water onttrokken worden aan de diepe grondwaterlagen en aan oppervlaktewater.

Dit spektakelstukje heeft ook een belangrijke educatieve waarde. De opstellingen staan achter glazen wanden en er hangen verschillende infoschermen. Zo kunnen de 40.000 bezoekers die de Kruitfabriek jaarlijks over de vloer krijgt, van dichtbij zien wat er allemaal mogelijk is met hun afvalwater. Het project loopt tot eind 2020. Na afloop kunnen de geteste concepten geïntegreerd worden in de 4Fonteinen site.

Onepager_DeKruitfabriek.pdf

PDF - 234 Kb

Francis Meerburg

Studieverantwoordelijke, Aquafin

Joke Vriens

adviseur communicatie, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be