Skip to Content

Personeel Aquafin zamelt mooie som in voor goede doelen

Medewerkers van Aquafin organiseerden op het werk Café Solidarité en haalden hiermee meer dan 4300 euro op voor verschillende goede doelen!

Ook dit najaar lieten de medewerkers van Aquafin zich van hun warmste kant zien. Op eigen initiatief organiseerden ze zes edities van Café Solidarité. Tijdens zo’n Café Solidarité is er telkens een andere groep collega’s aan de beurt die allerlei lekkers klaarmaakt en in hun koffiekoek een rijkelijk gevuld buffet verzorgt. Verse soep, zelfgemaakte cake en wafels, taarten, hartige hapjes en snacks, gezonde slaatjes, fruit, chocolade en snoep,… telkens werd het een overdadig buffet met ontbijt, lunch en vieruurtje! Iedereen van het bedrijf kon die dag aanschuiven en tegen een vrije bijdrage genieten van het zelfgemaakt lekkers van hun collega’s. De organisatoren van dienst kozen telkens zelf een goed doel naar waar de opbrengst van hun Café Solidarité ging. Omdat de persoonlijke betrokkenheid met de gekozen goede doelen dikwijls groot is, kwam er veel geld in het laatje. Het personeel van Aquafin zamelde maar liefst 4371 euro in. Deze opbrengst gaat naar de goede doelen www.hannibalvakanties.be (kampen en vakanties voor kinderen met een beperking), www.wanakkam.be (steunt kleine, sociale projecten in India), Stichting Roemeens Kinderhulp, Hulpcomité Guatemala, Tejo Antwerpen (psychotherapeutische begeleiding van jongeren), www.paggaderke.com (activiteiten voor kansarme kinderen en jongeren), Viervoeters in nood en www.prinsesharte.be (een organisatie die prinsen- en ridderspakketten samenstelt om het ziekenhuisverblijf van kinderen aangenamer te maken).

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar