Pas ten vroegste vanaf 2 mei eenrichtingsverkeer op N13

Woensdag 8 februari 2017 — Goed nieuws voor de weggebruikers van de N13! De werken aan de gewestweg blijven voorlopig doorgaan zonder hinder voor het verkeer. Het eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals zal ten vroegste ingaan op 2 mei, in plaats van op 1 maart. Concreet zal het verkeer dus nog minstens twee maanden langer in beide richtingen over de N13 kunnen rijden.

 

Bomen worden later gerooid

Reden voor deze aanpassing is de beslissing om de bomen langs de N13 pas later te laten rooien en geen afzonderlijke (kap)vergunning hiervoor aan te vragen. Eens de hoofdaannemer de algemene bouwvergunning op zak heeft, kan hij de bouw- en rooiwerken immers gelijktijdig uitvoeren. Resultaat: de N13 kan langer benut worden.

Aan de duur van het project verandert dit niets. Voorziene einddatum blijft eind 2018. Op het einde van het project worden opnieuw gezonde bomen aangeplant. Nu zijn veel bomen langs het traject ziek. Ook verminderen opduikende boomwortels de verkeersveiligheid.

 

N13 krijgt een grondige opknapbeurt

Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten in Geel en Olen komt er onder meer riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd. 

Momenteel vernieuwt Pidpa langs de N13 een waterleiding met kleine diameter. Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. Wel wordt het fietspad in de rijrichting van Herentals plaatselijk ingenomen naargelang de vordering van deze werken. In mei start Pidpa - na het rooien van de bomen - met de aanleg van een grote distributiewaterleiding.

Om de hinder te beperken werd het volledige traject (N13 tussen kruispunt met Antwerpseweg en grens Olen-Herentals) opgesplitst in vijf werkzones. Zodra de hoofdaannemer voor de wegen- en rioleringswerken is aangesteld, wordt de timing en fasering in detail uitgelegd tijdens een infoavond. Het meest recente nieuws over het vernieuwingsproject N13 lees je ondertussen via www.slimdoorolen.be of www.slimdoorgeel.be.