Skip to Content

Pas ten vroegste vanaf 2 mei eenrichtingsverkeer op N13

Goed nieuws voor de weggebruikers van de N13! De werken aan de gewestweg blijven voorlopig doorgaan zonder hinder voor het verkeer. Het eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals zal ten vroegste ingaan op 2 mei, in plaats van op 1 maart. Concreet zal het verkeer dus nog minstens twee maanden langer in beide richtingen over de N13 kunnen rijden.

 

Bomen worden later gerooid

Reden voor deze aanpassing is de beslissing om de bomen langs de N13 pas later te laten rooien en geen afzonderlijke (kap)vergunning hiervoor aan te vragen. Eens de hoofdaannemer de algemene bouwvergunning op zak heeft, kan hij de bouw- en rooiwerken immers gelijktijdig uitvoeren. Resultaat: de N13 kan langer benut worden.

Aan de duur van het project verandert dit niets. Voorziene einddatum blijft eind 2018. Op het einde van het project worden opnieuw gezonde bomen aangeplant. Nu zijn veel bomen langs het traject ziek. Ook verminderen opduikende boomwortels de verkeersveiligheid.

 

N13 krijgt een grondige opknapbeurt

Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten in Geel en Olen komt er onder meer riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd. 

Momenteel vernieuwt Pidpa langs de N13 een waterleiding met kleine diameter. Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. Wel wordt het fietspad in de rijrichting van Herentals plaatselijk ingenomen naargelang de vordering van deze werken. In mei start Pidpa - na het rooien van de bomen - met de aanleg van een grote distributiewaterleiding.

Om de hinder te beperken werd het volledige traject (N13 tussen kruispunt met Antwerpseweg en grens Olen-Herentals) opgesplitst in vijf werkzones. Zodra de hoofdaannemer voor de wegen- en rioleringswerken is aangesteld, wordt de timing en fasering in detail uitgelegd tijdens een infoavond. Het meest recente nieuws over het vernieuwingsproject N13 lees je ondertussen via www.slimdoorolen.be of www.slimdoorgeel.be.

Contacteer ons
Ronny Collet Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Ronny Collet Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar