Skip to Content
Operatie Perforatie: financieel duwtje voor 11 onthardingsprojecten

Operatie Perforatie: financieel duwtje voor 11 onthardingsprojecten

Aquafin beloont beste projecten met geldprijs

Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Vandaag beloont Aquafin de 11 beste projecten met een budget om hun plannen uit te voeren.

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Opnieuw meer ruimte geven aan water en natuur, ook in de stad, dat willen Infopunt Publieke Ruimte (onderdeel van de Voetgangersbeweging) en Aquafin bereiken met Operatie Perforatie. “Door het veranderende klimaat kunnen we ons in de toekomst aan nog meer hevige buien en lange droogteperiodes verwachten,” zegt Danny Baeten, directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin. “Als het regenwater de kans krijgt om in de bodem te sijpelen, veroorzaakt het geen overlast en vult het de grondwatertafel aan.”

Minder verharding en meer groen vergroten ook de belevingswaarde van de openbare ruimte. Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van Infopunt Publieke Ruimte: “Een groenere leefomgeving brengt mentale rust. Bovendien zorgt het voor een verkoelend effect op warme dagen. Beide met een positief effect op de gezondheid van mensen.”

Aquafinprijs voor de beste projecten

Op de deadline, eind oktober 2018, werden er 87 projecten ingediend om kans te maken op de ‘Aquafinprijs’, een budget van 100.000 euro, te verdelen over meerdere projecten. Meer dan de helft van de projecten werd ingezonden voor of door scholen, waar de speelplaatsen vaak nog blijken te bestaan uit een grote grijze oppervlakte. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisatoren, Febestral, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Natuurpunt, beoordeelde vervolgens de ingediende dossiers. “Er werd gekozen voor de best onderbouwde en uitgewerkte dossiers, die tegelijk de meeste kans op een goede uitvoering bieden,” zegt Danny Baeten. “Ook de mate van participatie binnen een project, heeft in sommige gevallen de doorslag gegeven. Ik denk bijvoorbeeld aan het project van HASP-O in Zepperen, een middelbare school. Hun project werd ingediend door een groepje laatstejaarsleerlingen die de ontharding van hun speelplaats als eindwerk realiseren.”

Waterdoorlatende verharding

Op plaatsen waar verharding noodzakelijk is, kan ze in een aantal gevallen worden aangelegd of vervangen door waterdoorlatende bestrating. Daarom kreeg Operatie Perforatie de steun van Febestral, de federatie van fabrikanten van prefab betonproducten. Febestral verdeelt tien keer honderd vierkante meter waterdoorlatende betonstenen of grasdals om gesloten verhardingen te vervangen. “De innovaties in de betonindustrie laten toe om mee oplossingen uit te werken voor klimaatuitdagingen” zegt Stijn Degraer, voorzitter van Febestral.  

De winnaars van Operatie Perforatie mochten vandaag hun prijs in ontvangst nemen op het Congres en Forum Publieke Ruimte in Gent.

 

Dit zijn de 11 winnaars van de Aquafinprijs:

Straatcomité Ernest Claesstraat, Herentals

Een brede doodlopende straat en de bijhorende rotonde worden onthard om er voor de buurt een groene ontmoetings- en speelplek te creëren waar het fijn is om buurtfeesten te houden of gewoon veilig te spelen.

Korte Veluwestraat, Mechelen

Op vraag van en met de medewerking van de bewoners wordt deze doodlopende straat omgetoverd tot een groene oase midden in de stad.

Scouts 34ste Sint-Lodewijk, Hemiksem

Van de verharde buitenspeelplaats wil deze Scoutsgroep een duurzame, kindvriendelijke ruimte maken.

Gemeente Oostkamp (ingediend door Studiebureau Jonckheere)

De gemeente wil de circulatie op een plein veranderen. Door er meer groen en waterdoorlatende bestrating te voorzien, wordt het een fijne ontmoetingsplaats.

Gents Milieufront

Veertien families uit de Désiré Toeffaertstraat in Gentbrugge stappen mee in het project om hun gevel of verharde voortuin om te toveren tot een heuse tuin.

Stad Vilvoorde

De Groenstraat en Wilgenstraat worden onthard en de nadruk zal komen te liggen op het zachte verkeer en op het verblijven.

Triangel school, Booischot

De betonklinkers maken plaats voor de ‘Triangeltuin’ en er komt enkel nog (half waterdoorlatende) verharding waar het echt moet. De school wil hiermee het ruimtebeslag terugdringen en inzetten op natuur en gebruik van regenwater.

Sint-Laurens scholengroep, Wachtebeke

Door het ontharden van de grijze speelplaats ziet de school een uitgelezen kans om een groene, nuttige en educatieve ontmoetings- en belevingsplaats te creëren voor zichzelf en voor de omgeving. Met verschillende buurt(verenigingen) werden mogelijke samenwerking al onderzocht.

De Zonnewijzer, Leuven

Deze school wil van de speelplaats een leerplaats maken waar de kinderen contact hebben met aarde en natuur. Een groene omgeving zonder verharding vindt de school bovendien essentieel om rust te brengen als afwisseling met de focus in de klas.

Sint-Antoniusschool, Meulebeke

Het is de droom van deze school om de betonnen speelplaats om te toveren tot een groen speelparadijs.

HASP-O, Zepperen

Een groepje laatstejaars van deze middelbare school koos ervoor om hun eindwerk te maken rond ‘Operatie Perforatie’. Ze breken een deel van de speelplaats op en richten het groen in. Door de interactie met de achterliggende gracht en het bos, willen ze meer biodiversiteit in hun schoolomgeving brengen. Allemaal met toestemming van de school uiteraard.

Volgende projecten ontvangen 100m² waterdoorlatende betonstenen van Febestral: school GO! MS Halle, school HASP-O Zepperen, school KBK Kortrijk, Triangelschool Booischot, wijkcomité Den Dreihoek vzw, gemeente Kruibeke, gemeente Vleteren, stad Peer, stad Vilvoorde en de Gemeentelijke Basisschool Kruibeke.

Extra informatie: www.operatieperforatie.be

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar