Skip to Content

Noodconstructie over Onze-Lieve-Vrouwlaan wordt afgebroken

Duffel

Donderdagavond 20 februari 2014 wordt om 20 uur gestart met het afbreken van de bovengrondse noodpersleiding die over de Onze-Lieve-Vrouwlaan en langs de Netebrug loopt. Deze constructie werd in allerijl gebouwd nadat in oktober de bestaande afvalwaterleiding van Aquafin het ter hoogte van de bibliotheek had begeven. Deze tijdelijke leiding transporteerde het afvalwater van ongeveer 3.900 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en voorkwam dat het ongezuiverd in de Nete terecht kwam.

Omleiding

Ondertussen is de nieuwe, ondergrondse persleiding volledig aangelegd en konden begin deze week de pompen worden aangesloten. Staf Aerts, schepen van openbare werken: “De bovengrondse noodconstructie is nu dus overbodig geworden en kan afgebroken worden. Tijdens de werken zal de Onze-Lieve-Vrouwlaan ter hoogte van de noodconstructie volledig afgesloten worden. Voor het autoverkeer naar Duffel-West wordt er een kleine omleiding voorzien, maar het autoverkeer naar Duffel-Oost wordt via Walem omgeleid. Het vrachtverkeer zal deze omleiding in beide richtingen moeten volgen. Enkel voetgangers en fietsers zullen wel in beide richtingen over de Netebrug kunnen.”

Volgende omleidingen worden voorzien:

Van Duffel-Oost naar Duffel-West:

  • Voor verkeer – 3,5 T en voor fietsers/bromfietsers wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Bruul, de Kapelstraat en zo terug naar de Netebrug. Op de Netebrug zelf is éénrichtingsverkeer toegestaan van Duffel-Oost naar Duffel-West.
  • Het verkeer + 3,5 T wordt omgeleid via de Mechelbaan (N14), richting Walem. Daar wordt het via de Lange Zandstraat naar de Mechelsesteenweg (N1) geleid en zo terug richting Antwerpen via de Lage Vosbergstraat (Rumst) en de A. Stocletlaan naar Duffel.

Van Duffel-West naar Duffel-Oost:

  • Fietsers en bromfietsers kunnen over de Netebrug rijden en via de Handelsstraat, de Kapelstraat en de Bruul terug naar de Onze-Lieve-Vrouwlaan rijden.
  • Alle ander gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de A. Stocletlaan, de Lage Vosbergstraat (Rumst) en de Mechelsesteenweg (N1) naar Walem. Daar kan het via de Lange Zandstraat naar de Mechelsebaan (N14) terug naar Duffel.

De werken starten nu donderdag om 20 uur en de aannemer hoopt in één nacht klaar te zijn zodat de weg tegen de ochtendspits van vrijdag 21 februari opnieuw vrij is. De werken worden ’s nachts gepland om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken.

Verder verloop van de werken

Vervolgens zal de aannemer de renovatiewerken in het pompstation aanvatten. Die zullen ongeveer 45 kalenderdagen in beslag nemen. De bibliotheek wordt wel opnieuw toegankelijk via het Kapelplein. “In april start de aannemer met de aanleg van een SWA-persleiding (stormweerpersleiding), waarvoor gewerkt wordt in de Handelsstraat tot aan de Nete. Aansluitend wordt dan de nieuwe toegang tot de bibliotheek gebouwd. Het is de bedoeling om de werken af te ronden voor het bouwverlof,” licht Joan Deckers, projectmanager van Aquafin toe.

- einde persbericht –

Meer informatie:

Staf Aerts, schepen van openbare werken, Duffel

Gsm 0474/28.11.39 , [email protected]

Joan Deckers, projectmanager,

gsm 0486 18 73 13 , [email protected]

Veerle Boey, adviseur Communicatie,

gsm 0498 45 52 89, [email protected]

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar