Noodconstructie over Onze-Lieve-Vrouwlaan wordt afgebroken

Duffel

Dinsdag 18 februari 2014 — Donderdagavond 20 februari 2014 wordt om 20 uur gestart met het afbreken van de bovengrondse noodpersleiding die over de Onze-Lieve-Vrouwlaan en langs de Netebrug loopt. Deze constructie werd in allerijl gebouwd nadat in oktober de bestaande afvalwaterleiding van Aquafin het ter hoogte van de bibliotheek had begeven. Deze tijdelijke leiding transporteerde het afvalwater van ongeveer 3.900 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en voorkwam dat het ongezuiverd in de Nete terecht kwam.

Omleiding

Ondertussen is de nieuwe, ondergrondse persleiding volledig aangelegd en konden begin deze week de pompen worden aangesloten. Staf Aerts, schepen van openbare werken: “De bovengrondse noodconstructie is nu dus overbodig geworden en kan afgebroken worden. Tijdens de werken zal de Onze-Lieve-Vrouwlaan ter hoogte van de noodconstructie volledig afgesloten worden. Voor het autoverkeer naar Duffel-West wordt er een kleine omleiding voorzien, maar het autoverkeer naar Duffel-Oost wordt via Walem omgeleid. Het vrachtverkeer zal deze omleiding in beide richtingen moeten volgen. Enkel voetgangers en fietsers zullen wel in beide richtingen over de Netebrug kunnen.”

Volgende omleidingen worden voorzien:

Van Duffel-Oost naar Duffel-West:

  • Voor verkeer – 3,5 T en voor fietsers/bromfietsers wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Bruul, de Kapelstraat en zo terug naar de Netebrug. Op de Netebrug zelf is éénrichtingsverkeer toegestaan van Duffel-Oost naar Duffel-West.
  • Het verkeer + 3,5 T wordt omgeleid via de Mechelbaan (N14), richting Walem. Daar wordt het via de Lange Zandstraat naar de Mechelsesteenweg (N1) geleid en zo terug richting Antwerpen via de Lage Vosbergstraat (Rumst) en de A. Stocletlaan naar Duffel.

Van Duffel-West naar Duffel-Oost:

  • Fietsers en bromfietsers kunnen over de Netebrug rijden en via de Handelsstraat, de Kapelstraat en de Bruul terug naar de Onze-Lieve-Vrouwlaan rijden.
  • Alle ander gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de A. Stocletlaan, de Lage Vosbergstraat (Rumst) en de Mechelsesteenweg (N1) naar Walem. Daar kan het via de Lange Zandstraat naar de Mechelsebaan (N14) terug naar Duffel.

De werken starten nu donderdag om 20 uur en de aannemer hoopt in één nacht klaar te zijn zodat de weg tegen de ochtendspits van vrijdag 21 februari opnieuw vrij is. De werken worden ’s nachts gepland om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken.

Verder verloop van de werken

Vervolgens zal de aannemer de renovatiewerken in het pompstation aanvatten. Die zullen ongeveer 45 kalenderdagen in beslag nemen. De bibliotheek wordt wel opnieuw toegankelijk via het Kapelplein. “In april start de aannemer met de aanleg van een SWA-persleiding (stormweerpersleiding), waarvoor gewerkt wordt in de Handelsstraat tot aan de Nete. Aansluitend wordt dan de nieuwe toegang tot de bibliotheek gebouwd. Het is de bedoeling om de werken af te ronden voor het bouwverlof,” licht Joan Deckers, projectmanager van Aquafin toe.

- einde persbericht –

Meer informatie:

Staf Aerts, schepen van openbare werken, Duffel

Gsm 0474/28.11.39 , staf.aerts@duffel.be

Joan Deckers, projectmanager,

gsm 0486 18 73 13 , joan.deckers@aquafin.be

Veerle Boey, adviseur Communicatie,

gsm 0498 45 52 89, veerle.boey@aquafin.be