Skip to Content

Nieuwe riolering voor Oude Baan

Binnenkort start Aquafin in samenwerking met de gemeente Herselt wegenwerken om de riolering in de Oude Baan te vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf geeft samen met de betrokken partners op maandag 8 april 2013 meer tekst en uitleg over deze werken op een infoavond.

“De riolering in de Oude Baan is in slechte staat en zal vervangen worden door een gescheiden stelsel dat het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie voert en het regenwater apart opvangt en naar de Grote Nete brengt”, schetst Wim Verhelst, projectmanager bij Aquafin, de werken. “De gemeente neemt de heraanleg van het wegdek voor haar rekening en zal langs beide kanten van de Oude Baan fietssuggestiestroken voorzien”.

De werken starten begin mei en zullen een tiental maanden duren. “Om de woningen van de bewoners maximaal bereikbaar te houden, wordt er in twee fasen gewerkt” legt de projectmanager uit. “We beginnen met het stuk riolering van aan de Kaaistraat tot de Berglaan. In een tweede fase werken we dan verder van de Berglaan tot net voor de Drie Eikenstraat.”

Met het project “Renovatie riolering Oude Baan” willen de projectpartners in de eerste plaats zorgen dat de verouderde riolering van de Oude Baan, die zich momenteel in slechte staat bevindt, vervangen wordt door een nieuw waterafvoersysteem. Daarnaast zal de scheiding van regen- en afvalwater ook het rendement van de zuiveringsinstallatie verbeteren. “Door het regenwater apart af te voeren, wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie immers minder belast. Het water dat op de installatie toekomt, is dan minder verdund, waardoor het zuiveringsproces makkelijker verloopt en het afvalwater beter verwerkt kan worden”, legt de projectmanager uit.

Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit voor een infoavond, waarop meer informatie gegeven zal worden over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op maandag 8 april 2013 om 19.00 uur in Bovenzaal Bergom, Hoge Dreef 1 in 2230 Herselt.

 

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar