Nieuwe riolering en wegenis in Kortenbos

Vrijdag 8 maart 2013 — Aquafin en het gemeentebestuur van Wetteren slaan de handen in elkaar om het afvalwater van ongeveer 330 Wetteraars aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Eind april – begin mei wordt het startschot gegeven van rioleringswerken in de omgeving van de driehoek Oordegemsesteenweg – Kortenbosstraat – Kruisstraat in Kortenbos. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2014.

Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “De bestaande riolering van de Kortenbosstraat, Kruisstraat, Varekouter en een gedeelte van de Oordegemsesteenweg en de Loweestraat wordt opgebroken en vervangen door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er twee afzonderlijke buizen komen voor het regen- en het afvalwater. Het afvalwater voeren we af naar onze zuiveringsinstallatie aan de Schelde, het propere regenwater laten we rechtstreeks naar de Molenbeek vloeien. De bewoners langs het tracé hebben de voorbije maanden bezoek gekregen van onze afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over de nodige werken om deze scheiding ook op hun perceel te realiseren.”

Voor de uitvoering van dit project kan Aquafin rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur, dat maar liefst 2.272.000 euro investeert. Het aandeel van Aquafin bedraagt ongeveer 624.000 euro. Tom Deweirdt:”De gemeente voorziet naast de rioleringswerken dan ook in de herinrichting van de wegenis en de aanleg van een fietspad in de Oordegemsesteenweg.”

Op maandag 11 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de faseringen de verdere communicatie tijdens de werken. Deze infoavond gaat door om 19.30 uur in zaal Dasseveld, Massemsesteenweg 58 in Wetteren.