Skip to Content

Nieuwe plannen voor zuiverder water in Moere en Moerdijk

Zowel in Moere als in Moerdijk belandt er vandaag nog heel wat huishoudelijk afvalwater ongezuiverd in de plaatselijke beken. Aquafin nam vorig jaar reeds de eerste stappen richting propere waterlopen met de opstart van de waterzuiveringsinstallatie aan de Provincieweg in Moere. Daar wordt vandaag al het afvalwater van 692 inwoners gezuiverd. Met twee nieuwe projecten op de tekentafel wil Aquafin de waterkwaliteit in de regio nog verbeteren.

“Met het geplande project in de Provincieweg willen we het aantal aangesloten inwoners op onze zuiveringsinstallatie optrekken tot 960” weet Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin. “We gaan een gescheiden stelsel aanleggen vanaf de Moerestraat tot aan de zuiveringsinstallatie. Ook in de Moerdijkstraat en een deel van de Christinestraat komt zo’n gescheiden stelsel. Daar zal het afvalwater aansluiten op het pompstation, dat het verder transporteert richting Oostende. De stad Gistel en rioolbeheerder Infrax zullen gelijktijdig riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in het overige deel van de Christinestraat en de Torhoutsebaan. Momenteel bereiden we het ontwerp nog voor, de werken zelf zullen vermoedelijk pas in het voorjaar van 2014 starten.”

Op dinsdag 19 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden.Die zal doorgaan om 20u in de gebouwen van het CC Zomerloos, Sportstraat 1 in Gistel. De aanwezigen krijgen er onder andere meer info over de afkoppelingswerken. De aanleg van een gescheiden stelsel impliceert namelijk dat ook de omwonenden hun regenwater afkoppelen van de riolering. Waar mogelijk kan dit best hergebruikt worden of plaatselijk infiltreren. Lukt dat niet, dan is een aansluiting op het regenwaterstelsel in de straat een laatste alternatief. Op de infoavond kunnen de mensen kennismaken met de afkoppelingsdeskundige die hen gratis zal adviseren over de nodige werken op hun terrein.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar