Nieuwe plannen voor zuiverder water in Moere en Moerdijk

Dinsdag 19 maart 2013 — Zowel in Moere als in Moerdijk belandt er vandaag nog heel wat huishoudelijk afvalwater ongezuiverd in de plaatselijke beken. Aquafin nam vorig jaar reeds de eerste stappen richting propere waterlopen met de opstart van de waterzuiveringsinstallatie aan de Provincieweg in Moere. Daar wordt vandaag al het afvalwater van 692 inwoners gezuiverd. Met twee nieuwe projecten op de tekentafel wil Aquafin de waterkwaliteit in de regio nog verbeteren.

“Met het geplande project in de Provincieweg willen we het aantal aangesloten inwoners op onze zuiveringsinstallatie optrekken tot 960” weet Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin. “We gaan een gescheiden stelsel aanleggen vanaf de Moerestraat tot aan de zuiveringsinstallatie. Ook in de Moerdijkstraat en een deel van de Christinestraat komt zo’n gescheiden stelsel. Daar zal het afvalwater aansluiten op het pompstation, dat het verder transporteert richting Oostende. De stad Gistel en rioolbeheerder Infrax zullen gelijktijdig riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in het overige deel van de Christinestraat en de Torhoutsebaan. Momenteel bereiden we het ontwerp nog voor, de werken zelf zullen vermoedelijk pas in het voorjaar van 2014 starten.”

Op dinsdag 19 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden.Die zal doorgaan om 20u in de gebouwen van het CC Zomerloos, Sportstraat 1 in Gistel. De aanwezigen krijgen er onder andere meer info over de afkoppelingswerken. De aanleg van een gescheiden stelsel impliceert namelijk dat ook de omwonenden hun regenwater afkoppelen van de riolering. Waar mogelijk kan dit best hergebruikt worden of plaatselijk infiltreren. Lukt dat niet, dan is een aansluiting op het regenwaterstelsel in de straat een laatste alternatief. Op de infoavond kunnen de mensen kennismaken met de afkoppelingsdeskundige die hen gratis zal adviseren over de nodige werken op hun terrein.