Nieuwe fase voor rioleringswerken in Herzele

Vrijdag 8 maart 2013 — Op maandag 11 maart begint een nieuwe fase voor de rioleringswerken in Herzele. Dan zal de aannemer riolering aanleggen in het gedeelte vanaf het kruispunt Sint-Lievenslaan-Schilvergemlaan tot  en met de laatste doodlopende straat.

In het eerste deel van de Sint-Lievenslaan en een deel van de  Mergellaan werd de asfaltonderlaag gegoten, zodat vanaf 11 maart een gedeelte van de parking aan het station opnieuw beschikbaar zal zijn. Ook de gebouwen van de Technische Dienst zijn dan weer bereikbaar via de Mergellaan.

De nieuwe fase zal starten met het opbreken van de wegenis. “Om de hinder te beperken zal er gewerkt worden in zones van zo’n 50 à 100 meter”, verduidelijkt projectmanager Gertjan Winten. “Telkens wordt een stuk weg opgebroken, de riolering aangelegd en vervolgens de sleuf weer opgevuld met steenslag. Op die manier willen we de periode waarin de oprit van omwonenden niet toegankelijk is met de wagen, zo kort mogelijk houden. De aannemer zal bovendien ook het voetpad aan één zijde van de Sint-Lievenslaan telkens zo lang mogelijk toegankelijk houden. Zo willen we de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk beperken.” 

De rioleringswerkzaamheden zelf zullen ongeveer anderhalve maand duren. “Mits goed weer zullen die dus afgerond zijn tegen half april. Daarna volgt de afwerking van de bovenbouw, uitgezonderd het aanbrengen van de toplaag asfalt. Daarvoor rekenen we ongeveer een maand extra. Als alles goed gaat, kunnen we dus in de 2 helft van mei starten met de volgende fase: het gedeelte Sint-Lievenslaan tussen de derde pijpenkop en de Kruisveldstraat,” besluit de projectleider.

Zodra ook de andere fases beëindigd zijn, zal over het volledige traject de bovenlaag asfalt worden aangebracht zodat alles terug één mooi geheel vormt. Na uitvoering van alle werkzaamheden zal het afvalwater van meer dan 800 Herzelenaars niet langer ongezuiverd in de Molenbeek terecht komen, maar verzameld en afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bambrugge.