Skip to Content

Nieuwe fase voor rioleringswerken in Herzele

Op maandag 11 maart begint een nieuwe fase voor de rioleringswerken in Herzele. Dan zal de aannemer riolering aanleggen in het gedeelte vanaf het kruispunt Sint-Lievenslaan-Schilvergemlaan tot  en met de laatste doodlopende straat.

In het eerste deel van de Sint-Lievenslaan en een deel van de  Mergellaan werd de asfaltonderlaag gegoten, zodat vanaf 11 maart een gedeelte van de parking aan het station opnieuw beschikbaar zal zijn. Ook de gebouwen van de Technische Dienst zijn dan weer bereikbaar via de Mergellaan.

De nieuwe fase zal starten met het opbreken van de wegenis. “Om de hinder te beperken zal er gewerkt worden in zones van zo’n 50 à 100 meter”, verduidelijkt projectmanager Gertjan Winten. “Telkens wordt een stuk weg opgebroken, de riolering aangelegd en vervolgens de sleuf weer opgevuld met steenslag. Op die manier willen we de periode waarin de oprit van omwonenden niet toegankelijk is met de wagen, zo kort mogelijk houden. De aannemer zal bovendien ook het voetpad aan één zijde van de Sint-Lievenslaan telkens zo lang mogelijk toegankelijk houden. Zo willen we de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk beperken.” 

De rioleringswerkzaamheden zelf zullen ongeveer anderhalve maand duren. “Mits goed weer zullen die dus afgerond zijn tegen half april. Daarna volgt de afwerking van de bovenbouw, uitgezonderd het aanbrengen van de toplaag asfalt. Daarvoor rekenen we ongeveer een maand extra. Als alles goed gaat, kunnen we dus in de 2 helft van mei starten met de volgende fase: het gedeelte Sint-Lievenslaan tussen de derde pijpenkop en de Kruisveldstraat,” besluit de projectleider.

Zodra ook de andere fases beëindigd zijn, zal over het volledige traject de bovenlaag asfalt worden aangebracht zodat alles terug één mooi geheel vormt. Na uitvoering van alle werkzaamheden zal het afvalwater van meer dan 800 Herzelenaars niet langer ongezuiverd in de Molenbeek terecht komen, maar verzameld en afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bambrugge.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar