Nieuwe fase rioleringswerken Gontrode Heirweg

Maandag 27 april 2015 — Aquafin start binnenkort met de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector in Melle. Nadat nutsmaatschappijen Eandis, Telenet, Belgacom en Farys de voorbije weken hun leidingen vernieuwd hebben, kan het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf starten met een nieuwe fase in het rioleringsproject. Om de buurt hierover te informeren, organiseren de betrokken projectpartners een infomoment op dinsdag 28 april om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

“Deze infosessie gaat specifiek over de werken in de Caritasstraat en op de Gontrode Heirweg vanaf nummer 295 tot de Caritasstraat”, legt projectmanager Tom Deweirdt uit. “Daar start midden mei immers de nieuwe fase van de rioleringswerken. Aquafin legt er een collector aan, die het afvalwater zal opvangen en transporteren naar  de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kouterwegel. Nutsmaatschappij Farys voert dan weer noodzakelijke vernieuwingswerken uit op het lokale rioleringsnet.”

De herinrichting van de weg heeft als doel de veiligheid te verhogen voor alle weggebruikers. “Langs de Caritasstraat en de Gontrode Heirweg komen aan elke zijde van het wegdek brede fietspaden. Tussen het rond punt van de Caritasstraat en de Salisburylaan in Merelbeke wordt bovendien een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op het reeds bestaande dubbelrichtingsfietspad. Ook komt er een wegversmalling op de Gontrode Heirweg, ter hoogte van de KMO-zone. Zo wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen het woongedeelte en deze KMO-zone. De doorstroming van het openbaar vervoer tussen de Caritasstraat en de Vossenstraat wordt tenslotte een stuk veiliger gemaakt door het plaatselijk verbreden van de Gontrode Heirweg. Op die manier zal ook de doorstroming vlotter verlopen”, vat Deweirdt de werken samen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Bij elke nieuwe fase wordt dan steeds de vorige fase vrijgegeven voor plaatselijk verkeer. “In grote lijnen zijn er 4 fasen”, legt projectmanager Tom Deweirdt uit. “De eerste fase start op het kruispunt Caritasstraat – Gontrode Heirweg. Er wordt dan tegelijkertijd gewerkt in de  richting van de Geraardsbergsesteenweg en in de richting van de Molenweg. Fase 2 is het kruispunt Caritasstraat  -  Molenweg. Daarna volgt het resterend gedeelte van de Caritasstraat en de vierde en laatste fase is het rond punt Caritasstraat richting Merelbeke (Salisburylaan).”

Als alles vlot verloopt, zullen de werken tegen midden 2016 afgelopen zijn. “Natuurlijk blijft zulke planning wel steeds afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. De projectpartners doen allemaal hun best om de overlast voor omwonenden en passanten tot een minimum te beperken. Helaas kan een beperkte hinder niet helemaal worden uitgesloten. We danken alle buurtbewoners dan ook alvast voor hun begrip en medewerking.”

Nico Van Gestel Adviseur Communicatie
Tom Deweirdt Projectmanager