Skip to Content

Nieuwe fase rioleringswerken Boomsesteenweg

Kruispunt Kontichsesteenweg op 31/8 opnieuw open voor verkeer

Op zaterdag 31 augustus gaat het kruispunt Kontichsesteenweg - N177 terug open voor verkeer. Verkeer dat daarna van op de Kontichsesteenweg richting Antwerpen wil, moet hiervoor de A12 oprijden. Plaatselijk verkeer kan even verder de N177 op om zo op zijn bestemming te geraken. De bedrijven langs dit deel van de N177 blijven bereikbaar. Verkeer van Hemiksem naar Kontich en omgekeerd kan gewoon terug langs het kruispunt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer past ook de regeling van de verkeerslichten op dit kruispunt aan. De lichtenregeling sluit aan bij die van de andere kruispunten waarbij alle zijstraten tegelijk groen hebben.

Aanvang werken kruispunt Guido Gezellestraat

Op maandag 2 september beginnen de rioleringswerken aan het kruispunt met de Guido Gezellestraat. Eerst wordt de asfaltlaag afgeschraapt.

Doorgaand verkeer moet langs de A12 richting Antwerpen. Bestemmingsverkeer op de N177 is enkel toegelaten voor bewoners, handelaars en bedrijven, en hun klanten en leveranciers.

Verkeer vanuit Boom richting Hemiksem wordt aan de rotonde ter hoogte van het AZ Rivierenland omgeleid  naar Niel (zie kaartje). Van in Niel gaat het over Schelle naar Hemiksem. Ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Guido Gezellestraat is het niet mee mogelijk om linksaf naar de Helststraat te rijden.

Voor verkeer vanuit Antwerpen richting Hemiksem is er geen hinder. Vanuit Hemiksem kan het verkeer langs de Cleydaellaan de A12 richting Antwerpen op.

De werken aan het kruispunt Guido Gezellestraat zullen naar verwachting ongeveer 3 maand duren. (zoals steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden) Heel die tijd zal de Guido Gezellestraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk en de handelaars zijn bereikbaar.

Contacteer ons
Carl Van Kerkhoven Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar