Skip to Content

Nieuw wegdek en nieuwe riolering voor Westerlosesteenweg in Herselt

Binnenkort krijgt de Westerlosesteenweg in Herselt vanaf het kruispunt met de Provinciebaan tot het kruispunt met de Berglaan een grondige opknapbeurt. Aquafin zal de bestaande riolering, die in slechte staat is, vervangen door een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Tegelijkertijd zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook het wegdek vernieuwen.

“Naast de Westerlosesteenweg wordt ook de Kaaistraat in Herselt aangepakt”, vertelt Lana Denisse, projectmanager bij Aquafin. “In zowel de Westerlosesteenweg als de Kaaistraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Westerlo. Het propere regenwater wordt aangesloten op bestaande en nog te ontwikkelen grachten.”

De vereiste vergunningen worden momenteel aangevraagd. De werken zullen vermoedelijk eind 2017 starten. Meer info over de timing krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op donderdag 16 februari om 19u00 in zaal Bergom, Hoge Dreef 1 in Herselt. 

Contacteer ons
Lana Denisse Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Lana Denisse Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar