Nieuw platform AquaMarkt is katalysator voor hergebruikprojecten

Aquafin, bekend om zijn waterzuivering voor de Vlaamse huishoudens, lanceert AquaMarkt. Met dit digitaal platform wil het bedrijf waardevolle rest- en nevenproducten die voortkomen uit het zuiveringsproces van afvalwater maximaal benut zien en de transitie naar een duurzame maatschappij versnellen. AquaMarkt fungeert als een brug tussen aanbieders en geïnteresseerde partijen, en biedt een eerlijk speelveld voor de vele partijen die op zoek zijn naar circulaire grondstoffen met een structureel aanbod.

Jaarlijks zuivert Aquafin zo'n 800 miljard liter afvalwater, waarmee het bijdraagt aan schonere waterlopen, maar ook aan een duurzamere maatschappij. Niet alle gezuiverd water is nodig om de kwaliteit van de waterlopen te verzekeren. Een deel van het gezuiverde afvalwater kan worden opgewaardeerd tot proces- of koelwater, voor gebruik door bedrijven, of zelfs tot drinkwater. Naast gezuiverd afvalwater bieden ook restwarmte uit afvalwater (riothermie) en slim regenwaterbeheer mogelijkheden om Vlaanderen verder te verduurzamen. “Het is zonde om dit waardevolle aanbod niet ten volle te benutten”, zegt Marjolein Weemaes, Directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin. “AquaMarkt brengt deze zogenaamde common goods samen op één digitaal platform en stimuleert zo het hergebruik en de circulariteit van water in Vlaanderen.”

Het platform brengt via overzichtelijke potentieelkaarten de mogelijkheden voor afname van warmte en water in Vlaanderen in kaart. Geïnteresseerde partijen kunnen met enkele klikken hun interesse kenbaar maken voor een specifieke bron. “Zodra dat gebeurt, lanceren we een final call om ook andere partijen een eerlijke kans te geven om mee te dingen en/of synergie te realiseren”, verduidelijkt Maarten Raemdonck, Manager Innovatie bij Aquafin. “Op basis van objectieve criteria wordt het aanbod uiteindelijk toegekend aan het project dat de grootste positieve en duurzame impact kan realiseren.”

Katalysator voor duurzame waterhuishouding

AquaMarkt dient niet alleen als een katalysator voor duurzaamheid en efficiëntie in de watersector, maar bevordert ook de concrete uitvoering van het Blue Deal-decreet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dit decreet, recentelijk goedgekeurd door het Vlaams Parlement, verankert het engagement om droogte en waterschaarste aan te pakken. “Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte is een verduurzaming van onze waterhuishouding en een structurele aanpak van groot belang. We moeten anders en verstandiger omgaan met water en het gebruik van alternatieve bronnen is daarvoor essentieel”, legt een woordvoerder van het kabinet uit. “AquaMarkt maakt de uitrol van mogelijke projecten tastbaar en concreet door het potentieel aan effluent en hemelwater overzichtelijk bekend te maken”, aldus het kabinet.

Eerste projecten worden opgestart

Het aanbod van AquaMarkt richt zich op verschillende partijen, afhankelijk van het product. Zo is riothermie interessant voor projectontwikkelaars die duurzame warmte willen benutten of zelfs een warmtenet willen uitrollen, terwijl bedrijven die koel- en proceswater gebruiken in hun bedrijfsvoering in aanmerking komen voor het hergebruik van effluent. Citribel uit Tienen, één van 's werelds grootste producenten van citroenzuur, benadrukt het belang van gezuiverd afvalwater voor hun bedrijf. “Het gezuiverd afvalwater van Aquafin is voor ons een heel waardevolle waterbron”, zegt Emmanuel Raskin, Director SHE & Utilities bij Citribel. “We kunnen rekenen op een betrouwbare kwaliteit en gegarandeerde beschikbare volumes, wat essentieel is voor onze productie.” Niet alleen Citribel verzekert zijn productie door een structurele effluentafname, vanaf 2025 zal jaarlijks 20 miljard liter afvalwater van Aquafin opgewaardeerd worden tot koelwater voor de Antwerpse havenindustrie in het Waterkracht-project, een samenwerking tussen Aquafin, Ekopak, PMV en water-link. “Ook voor riothermie sloten we de eerste contracten af, en zitten er meerdere in de pipeline”, zegt Maarten Raemdonck. “Vlaanderen verduurzaamt, en dat merken we aan de interesse die groeit rond o.a. effluent als alternatieve waterbron of riothermie als duurzame warmtebron.”

Investeren in innovatie en onderzoek

Hoewel het aanbod van warmte en water op AquaMarkt niet kosteloos is, heeft het platform geen winstoogmerk. “Eventuele opbrengsten na aftrek van administratieve kosten worden transparant gerapporteerd en volledig besteed aan innovaties en onderzoek voor het Vlaamse Gewest”, zegt Weemaes. “Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technieken om micropolluenten en medicijnresten uit het gezuiverde afvalwater te verwijderen. Deze investeringen zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de watersector en om te voldoen aan Europese richtlijnen.”

AquaMarkt verwelkomt alle spelers uit de water- en rioleringssector om het platform verder te voeden en uit te breiden, en vraag en aanbod efficiënt samen te brengen. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op www.aquamarkt.be.

Einde persbericht

Contact: Maarten Raemdonck - maarten.raemdonck@aquafin.be - +32 499 17 99 56

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be