Skip to Content

Netedijk terug open voor fietsers

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat er ter hoogte van de bibliotheek van Duffel een breuk ontstond in de afvalwaterleiding. Met man en macht werd toen een noodconstructie gebouwd om het afvalwater naar het waterzuiveringsstation te kunnen blijven doorvoeren. Doordat deze noodleiding bovengronds over de brug loopt, verspert ze de toegang tot de Netedijken voor fietsers en voetgangers. Van zodra de crisis bezworen was, zijn Aquafin en de gemeente Duffel meteen op zoek gegaan naar een degelijke oplossing.

“Die oplossing is nu gevonden” weet Staf Aerts, schepen van Openbare Werken. ”Er werd bewust niet gekozen voor een trap of een bruggetje over de buis. Met de winter voor de deur kan dat gevaarlijk glad worden. Aquafin vervangt vandaag een stuk van de stalen leiding door een flexibel gedeelte dat ingegraven wordt. Op die manier kunnen de fietsers vanaf morgen terug gewoon doorfietsen. Deze oplossing wordt wel enkel toegepast op de Netedijk aan de kant van Duffel Oost, aangezien het daar het meest noodzakelijk is.”

Ondertussen ziet het er ook naar uit dat de werf ter hoogte van de bibliotheek snel terug zal starten. Deze ligt al enkele maanden stil door het faillissement van de aannemer. Aquafin heeft nu een aannemer gevonden die de werf wil verderzetten. Van zodra het akkoord ondertekend is, zullen de werken terug starten. Aquafin vermoed dat, rekening houdend met het winterweer, de werken tegen januari/februari voltooid kunnen zijn.

Contacteer ons
Staf Aerts gemeente Duffel
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar