Skip to Content
Na droogte komt... regen. Ontwerpen voor rioleringsprojecten moeten maximaal inzetten op infiltratie van regenwater

Na droogte komt... regen. Ontwerpen voor rioleringsprojecten moeten maximaal inzetten op infiltratie van regenwater

Terwijl klimatologen blijven smeken om een dertiende en zelfs veertiende maand met regen om de watertekorten in onze bodem weer aan te vullen, denken velen alweer vol heimwee terug aan de (te) droge zomer die achter ons ligt. Lange droogteperiodes, afgewisseld met piekbuien die plaatselijk voor wateroverlast zorgen, het is een verschijnsel dat ons in de toekomst nog meer te wachten staat. Inrichters van de openbare ruimte moeten daar nu al rekening mee houden en water de ruimte geven die het nodig heeft.

Aquafin wil daar met zijn rioleringsprojecten een voortrekkersrol in spelen. Aan de studiebureaus die de ontwerpen maken voor de projecten, legt het bedrijf op om de mogelijkheden voor infiltratie van regenwater in de bodem maximaal toe te passen. Elk ontwerp wordt daarop door Aquafin gescreend. Worden de inspanningen als onvoldoende beschouwd, dan gaat het terug naar de ontwerptafel. Mits een doordacht concept kan infiltratie immers vrijwel overal. De voorkeur gaat naar een combinatie met zo weinig mogelijk verharding en zo veel mogelijk groen om de beleving voor de buurt te vergroten. Maar ook waar dat niet mogelijk is, hoeft het regenwater niet per definitie via een buis afgevoerd te worden. Er zijn vandaag heel wat bouwmaterialen op de markt die het water vertraagd naar de bodem doorlaten.

“We sturen er bij de studiebureaus waarmee we samenwerken, al een aantal jaren op aan om meer groen en infiltratiemogelijkheden te integreren in de ontwerpen,” weet Dirk De Waele, directeur Projectmanagement. “Terwijl er in het begin nogal wat weerstand was, merken we de laatste tijd dat het veel proactiever gebeurt en dat er meer creativiteit aan de dag wordt gelegd.”  

Aquafin Awards

Omdat successen mogen gevierd worden, reikt Aquafin jaarlijks een Kwaliteitsaward uit. Het studiebureau dat het afgelopen jaar het meest kwaliteitsvolle werk afleverde én daarbij duidelijk inzette op duurzaam omgaan met regenwater, was dit jaar Studiegroep Irtas uit Sint-Niklaas.

Aquafin reikte ook een award uit voor de aannemer die het best scoorde op het vlak van veiligheid en kwaliteit bij het uitvoeren van zijn rioleringsprojecten. Het beperken van hinder voor handelaars en omwonenden en aandacht voor het milieu zijn hierin belangrijke aspecten. Het was aannemersbedrijf Gemoco uit Bilzen dat met de Minder Hinder award naar huis ging.

De award voor ‘projectteam van het jaar’ ging naar de samenwerking tussen studiebureau Sweco, aannemersbedrijf Colas en Aquafin in een complex rioleringsproject in Merksem. De vele bedrijven met zwaar vrachtverkeer langs het tracé en het kluwen aan nutsleidingen in de ondergrond maakten dit project bijzonder kwetsbaar. Een doordachte aanpak naar hinderbeperking en een grondige voorbereiding tilden het project echter naar een hoger niveau en bovendien was het 40 dagen sneller klaar dan voorzien.

Contacteer ons
Anja De Wit adviseur Communicatie, Aquafin NV
Anja De Wit adviseur Communicatie, Aquafin NV
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar