Skip to Content

Minder Hinder- en Kwaliteitsaward van Aquafin zijn voorproef voor nieuwe officiële kwaliteitsbeoordeling

Op 2 oktober reikte Aquafin de jaarlijkse awards uit voor het studiebureau en de aannemer die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk te werk gingen tijdens de referteperiode. De gelukkigen waren Studiebureau Cnockaert en aannemer VBG uit Herentals. Hoge scores halen was dit jaar extra belangrijk, aangezien er binnenkort om meer dan de eer wordt gespeeld. Kwaliteitsvol en omgevingsvriendelijk werken wordt namelijk een voorwaarde om nog opdrachten voor Aquafin te kunnen uitvoeren.

De Minder Hinder award van Aquafin werd dinsdag voor de zesde keer uitgereikt aan de aannemer van rioleringswerken die het meest rekening hield met de omgeving waarin gewerkt moest worden. De jury rangschikt de aannemers die meer dan één project voor het bedrijf hebben uitgevoerd volgens 5 criteria: de Minder Hinder -inspanningen van de aannemer, gecombineerd met de veiligheidsstatistieken, schadegevallen, noodoproepen en het aantal klachten. “Nieuwkomer bij de genomineerden was DSV N.V. uit Aarschot. Op de tweede plaats stond Heijmans Infra NV uit Schelle, een bedrijf dat eerder al won en ook al eerder genomineerd was. Winnaar VBG NV uit Herentals is een vaste waarde aan de top. Het bedrijf was al een keer genomineerd en mocht de award dit jaar zelfs voor de derde keer mee naar huis nemen.  

Groot en toch omgevingsvriendelijk

“Heymans Infra NV heeft tijdens de referteperiode ruim 6.000 mandagen voor ons gewerkt, VBG ruim 5.000 dagen en DSV zo’n duizend dagen. Aannemers die boven de 1.000 dagen zitten, zijn echt de grote spelers. Dat de eerste en tweede plaats voor VBG en Heijmans INfra zijn, toont goed aan dat het mogelijk is om veel voor Aquafin te werken en toch op een contant niveau aan hinderbeperking te doen”, benadrukt Dirk De Waele, directeur Infrastructuur bij Aquafin.

Een vlotte projectuitvoering vraagt natuurlijk ook een doordacht ontwerp. Aquafin reikte daarom voor de derde keer ook een award uit aan het studiebureau dat het afgelopen jaar het meest kwalitatief, kostenbewust en klantgericht tewerk ging. Net zoals bij de aannemers worden de topposities steeds door dezelfde bureaus ingenomen. Bureau Cnockaert, dat al eerder genomineerd was, kaapte nu voor de tweede keer op rij de award weg.  Astro-plan uit Aalst won de eerste editie, en stond beide volgende keren op het podium. Ook Irtas uit Beveren haalde een tweede podiumplaats. “We merken op dat het verschil met de subtop verkleint. Dat komt omdat een kwaliteit de voorbije jaren een steeds belangrijker rol ging spelen bij de toekenning van nieuwe opdrachten”, verklaart Dirk De Waele.

Kwaliteit op de werf moet een evidentie worden

Binnenkort zet de markt een nieuwe stap op het gebied van kwaliteitsbewaking. Aquafin heeft daar als voortrekker op het gebied van hinderbeperking een grote rol in gespeeld. “Voor kwaliteitsvol werk was er tot voor kort geen eenduidige definitie”, licht Dirk De Waele toe. Dat maakte dat opdrachtgevers en aannemers niet altijd op één lijn zaten en andere prioriteiten konden hebben bij de uitvoering van infrastructuurwerken. Daar komt nu verandering in. Een werkgroep  met vertegenwoordigers van Aquafin, AWV, TMVW, Infrax, Copro, ORI, Vlawebo, Bouwunie Infrastructuurwerken en Vlario heeft een evaluatiesysteem uitgewerkt met objectieve criteria voor de aflevering van een getuigschrift van goede uitvoering der werken. We zullen het voor het eerst toepassen op de projecten die in juli 2012 zijn aanbesteed.”

Natuurlijk is het nog beter om al in de aanbestedingsprocedure rekening te houden met de kwaliteit van eerder uitgevoerde projecten. “Aquafin is vorig jaar begonnen met de opzet van een intern kwaliteitsmetingsysteem, in dialoog met de sector. We hopen vanaf 2016 voor de uitvoering van projecten aannemers te kunnen selecteren op basis van zowel het externe evaluatiesysteem als ons interne kwaliteitsmeetsysteem.”

Contacteer ons
Dirk De Waele directeur Infrastructuur, Aquafin
Sabine Schellens hoofd Communicatie, Aquafin
Dirk De Waele directeur Infrastructuur, Aquafin
Sabine Schellens hoofd Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar