Minder afvalwater in Wellemeersen dankzij Aquafinwerken

Woensdag 2 oktober 2013 — Als het regent, krijgt de riolering in de Steenveldlaan in Denderleeuw heel wat extra water te slikken. Het is afkomstig van de verharde oppervlakten in de omgeving en de afspoeling van de velden buiten de dorpskern. Niet alleen verlaagt de verdunning van het afvalwater met regenwater het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, het heeft ook een negatieve impact op het natuurgebied Wellemeersen. Bij hevige of langdurige regenval, geraakt het rioolstelsel namelijk snel te vol. Via een noodopening belandt er dan verdund afvalwater rechtstreeks in het ecologisch waardevol gebied. Om het regenwater af te koppelen van de riolering, start Aquafin deze maand nog met rioleringswerken.

“We zullen samen met het gemeentebestuur van Denderleeuw rioleringswerken uitvoeren in de Wellestraat, de Steenveldlaan en de Hazelaarstraat”, verduidelijkt Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin. “Het regenwater afkoppelen van de riolering komt er in de praktijk op neer dat we een nieuwe buis aanleggen voor de opvang van het afvalwater. We kunnen de bestaande riolering behouden voor de afvoer van het regenwater. Langs de spoorweg kunnen we de bestaande grachten gebruiken. Omdat het over een grote hoeveelheid regenwater gaat, zullen we deze grachten wel verbreden en herprofileren. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om na de rioleringswerken de Steenveldlaan te verfraaien, met extra aandacht voor verkeersremmende maatregelen.”

Op donderdag 3 oktober organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer info over de verdere timing, fasering en communicatie tijdens de werken. De infoavond gaat door om 19u30 in de basisschool van het gemeenschapsonderwijs in de Steenveldlaan zelf.