Skip to Content

Minder afvalwater in Wellemeersen dankzij Aquafinwerken

Als het regent, krijgt de riolering in de Steenveldlaan in Denderleeuw heel wat extra water te slikken. Het is afkomstig van de verharde oppervlakten in de omgeving en de afspoeling van de velden buiten de dorpskern. Niet alleen verlaagt de verdunning van het afvalwater met regenwater het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, het heeft ook een negatieve impact op het natuurgebied Wellemeersen. Bij hevige of langdurige regenval, geraakt het rioolstelsel namelijk snel te vol. Via een noodopening belandt er dan verdund afvalwater rechtstreeks in het ecologisch waardevol gebied. Om het regenwater af te koppelen van de riolering, start Aquafin deze maand nog met rioleringswerken.

“We zullen samen met het gemeentebestuur van Denderleeuw rioleringswerken uitvoeren in de Wellestraat, de Steenveldlaan en de Hazelaarstraat”, verduidelijkt Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin. “Het regenwater afkoppelen van de riolering komt er in de praktijk op neer dat we een nieuwe buis aanleggen voor de opvang van het afvalwater. We kunnen de bestaande riolering behouden voor de afvoer van het regenwater. Langs de spoorweg kunnen we de bestaande grachten gebruiken. Omdat het over een grote hoeveelheid regenwater gaat, zullen we deze grachten wel verbreden en herprofileren. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om na de rioleringswerken de Steenveldlaan te verfraaien, met extra aandacht voor verkeersremmende maatregelen.”

Op donderdag 3 oktober organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer info over de verdere timing, fasering en communicatie tijdens de werken. De infoavond gaat door om 19u30 in de basisschool van het gemeenschapsonderwijs in de Steenveldlaan zelf.

Contacteer ons
Nils Van den Broeck Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Nils Van den Broeck Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar