Skip to Content

Meensesteenweg tijdelijk onderbroken

Al sinds eind 2015 is Aquafin in de weer met rioleringswerken in de omgeving van de Wevelgemsevoetweg. Met dit project wil Aquafin het afvalwater  van ongeveer 800 inwoners uit Wevelgem en Kortrijk, dat nu nog ongezuiverd in de beken en grachten belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Binnenkort starten in het kader van dit rioleringsproject ook de werkzaamheden in de Meensestenweg (N8).

Steven Devoldere, projectmanager van Aquafin, schetst wat de gevolgen zullen zijn voor het verkeer: “Vanaf maandag 6 juni 2016 zal de weg volledig afgesloten worden tussen de R8 en de Meensesteenweg nr 400, over een lengte van ongeveer 100m.  Doorgaand verkeer zal dus moeten omrijden, hetzij via de A19 in het noorden, of via de E17 in het zuiden. Langs beide zijden kan men de E403 bereiken, waar je via afrit 5 Wevelgem terug op de Meensesteenweg terecht komt. Dit betekent dat de handelaars langs de gewestweg steeds bereikbaar blijven. Ook in de omgekeerde richting kan het doorgaand verkeer via de E403 rijden. Omwille van de zeer korte oprit Wevelgem op de E403 richting Brugge, zal hier de rechterrijstrook voorbehouden worden als oprijstrook. Het verkeer op de E403 zal hiervoor net voor de oprit Wevelgem op 2 rijstroken gebracht worden.”

Ook wie met de fiets of met de bus reist, zal iets meer tijd moeten voorzien. Steven Devoldere: “Om veiligheidsredenen moeten ook de fietsers een tweetal kilometer omrijden. Hiervoor zal de nodige signalisatie voorzien worden. De bussen van De Lijn volgen grotendeels de omleiding voor het gemotoriseerd verkeer en zullen slechts twee haltes niet meer kunnen bedienen, met name Eldorado en Hirondelle op de Lijn 40, Kortrijk – Menen.”

Voor de uitvoering van deze fase rekenen de opdrachtgevers op 20 werkdagen. Steven Devoldere: “In het beste geval zijn we dus begin juli klaar, maar we mikken voor de zekerheid op het bouwverlof om de weg terug vrij te geven voor alle verkeer.”

 

Contacteer ons
Steven Devoldere projectmanager, Aquafin
Steven Devoldere projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar