Laatste fase rioleringswerken Schoten gestart

Maandag 26 januari 2015 — Vandaag is de laatste fase van de rioleringswerken in Schoten en Brecht gestart. Met de uitvoering van het zogenaamde project “Collector Noord” wordt het afvalwater van meer dan 2.450 inwoners uit Schoten en Brecht aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel. Op die manier wordt de Zuytbeek verlost van een dagelijkse lozing van meer dan 300.000 liter ongezuiverd afvalwater.

“In deze laatste fase wordt er eerst een riolering aangelegd in de rijstrook richting Schoten, tussen Struik Foods en de Nijverheidsstraat”, legt projectleider Aart Luyten uit. “De weg blijft echter wel open voor het verkeer. Er worden namelijk tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings over de andere rijstrook kan passeren. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze werken ongeveer drie maanden duren. Als de weersomstandigheden meevallen zal de aannemer dus begin mei kunnen beginnen aan de definitieve wegherstelling.”

Om de daarmee gepaard gaande asfalteringswerken te kunnen uitvoeren, zal de gewestweg N115 Brechtsebaan/Eikenlei op de grens Schoten/Brecht over een lengte van ca. 600m worden afgesloten voor één dag. Daags nadien zullen beurtelings de 2 kruispunten op de Brechtsebaan, enerzijds met de Botermelklaan en anderzijds met de Jachtwachtersdreef, ook voor één dag afgesloten worden. “Dat zal wellicht begin mei zijn, maar het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen over welke precieze data het dan gaat”, legt Aart Luyten uit. “We zijn natuurlijk wel al de nodige voorbereidingen aan het treffen. Zo zal er een omleiding voorzien worden, die vermoedelijk langs de E19 zal lopen. Momenteel zijn we met alle projectpartners en de bevoegde instanties daarover afspraken aan het maken. We zullen de omwonenden ook tijdig informeren via aankondigingsborden op de N121, infobrieven en updates van de werken in het gemeentelijke infoblad en in de Bode van Schoten. Ook op de website van Aquafin kan iedereen natuurlijk de werken blijven volgen.”

De werken begonnen eind 2013 en zullen vermoedelijk dus nog tot mei 2015 duren. Naast de aanleg van nieuwe riolering door Aquafin hebben de verschillende projectpartners van de gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijk een aantal andere zaken aan te pakken. “Zo heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal fietspaden geoptimaliseerd en ook nieuwe infrastructuur aangelegd. De gemeenten Schoten en Brecht hebben van de rioleringswerken dan weer gebruik gemaakt om wegverfraaiingswerken uit te voeren. In totaal gaat het over een investering van iets meer dan drie miljoen euro”, aldus Aart Luyten.