Skip to Content

Laatste fase rioleringswerken parallelweg A12 start vroeger dan gepland

Kruispunt Guido Gezellestraat vanaf 9 november weer open, kruispunt Leugstraat afgesloten

Op zaterdag 9 november start Aquafin de laatste fase van de rioleringswerken aan de N177, de parallelweg van de A12 richting Antwerpen in Aartselaar. Het kruispunt met de Guido Gezellestraat, dat momenteel nog afgesloten is, wordt op 9 november weer opengesteld voor verkeer. Het kruispunt met de Leugstraat wordt die dag afgesloten om de werken te kunnen uitvoeren. Hierdoor zal ook de verkeersregeling aangepast worden.

 • De Leugstraat wordt een doodlopende straat, het verkeer kan er de N177/A12 niet op. Woningen, handelaars en bedrijven in de Leugstraat blijven bereikbaar.
  Lokaal verkeer kan langs de Guido Gezellestraat naar de N177/A12 rijden. Dit kruispunt gaat op zaterdag 9 november open voor verkeer.
   
 • Het verkeer op de N177 richting Antwerpen wordt ter hoogte van BOzARC afgeleid naar de linkse rijstrook. Deze rijstrook is bestemd voor bussen van De Lijn en bestemmingsverkeer. De aannemer zorgt ervoor dat de handelaars tussen BOzARC en het kruispunt met de Guido Gezellestraat (ook Zonnewende) bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer dient aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg de A12 op te rijden.
   
 • Verkeer vanuit Boom zal niet linksaf kunnen slaan naar de Vluchtenburgstraat. We raden aan om door te rijden op de A12 richting Antwerpen en net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat de tijdelijke invoegstrook naar de N177 te nemen. Op het kruispunt met de Guido Gezellestraat kan het verkeer de A12 dwarsen en via de N177 terug richting Boom rijden.
 • Op het kruispunt met de Leugstraat wordt voor voetgangers en fietsers een doorgang voorzien. Fietsers moeten afstappen en de werf te voet passeren. Op sommige momenten zal de doorgang moeilijk zijn. Dit is afhankelijk van de werken die worden uitgevoerd. Deze doorgang is bedoeld voor plaatselijk verkeer.
   
 • Vanaf de Guido Gezellestraat tot en met het kruispunt met de Kontichsesteenweg is de N177 over de hele breedte open voor verkeer. Verkeer richting Hemiksem en Kontich kan via deze route terug afslaan richting Hemiksem en Kontich ter hoogte van de Kontichsesteenweg.
   
 • Vanaf de Kontichsesteenweg tot aan Koffie Rombouts is de N177 afgesloten. Bestemmingsverkeer neemt voorbij de garages van busbedrijf De Decker – Van Riet de invoegstrook naar de N177. Ook hier zijn de huizen, handelaars en bedrijven bereikbaar.

Drie maanden tijdswinst

Werken op een erg drukke verkeersader als de N177 brengen onvermijdelijk verkeershinder met zich mee. Die tracht Aquafin zo veel als mogelijk te beperken door verschillende minderhindermaatregelen te nemen. Zo werken twee aannemers met meerdere ploegen gelijktijdig op de werf en werd er doorgewerkt tijdens het bouwverlof. Hierdoor zal het project een drietal maanden vroeger dan verwacht afgerond kunnen worden.

“De werken zitten inderdaad voor op schema”, bevestigt projectmanager Ward Scholiers. “Het stuk tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat (fase 3) en het kruispunt met de Guido Gezellestraat (fase 4) zouden normaal eind dit jaar klaar zijn. We kunnen deze 2 fases al op 9 november afronden. Fase 5 (tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat), die normaal pas eind dit jaar zou beginnen, hebben we intussen al opgestart. De laatste fase, het kruispunt met de Leugstraat, starten we nu dus op zaterdag 9 november al op, terwijl in de oorspronkelijke planning voorzien was dat deze fase pas in februari 2020 zou starten. We verwachten dat het kruispunt met de Leugstraat in februari 2020 opnieuw open kan gesteld worden voor plaatselijk verkeer. De afwerkingslaag asfalt is voorzien in de maand maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. Oorspronkelijk was voorzien dat de werken tot de zomervakantie van 2020 zouden duren, nu stellen we dus de timing bij en verwachten we dat we het project een drietal maanden vroeger kunnen afronden”.

Doel werken

Aquafin legt in de N177 richting Antwerpen een zogenaamde RWA-collector aan, een grote verzamelriool voor regenwater, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Daarnaast vernieuwt het ook de bestaande afvalwaterriolering. “We realiseren een gescheiden stelsel zodat een nieuwe regenwaterleiding alle regenwater rechtstreeks naar de Struisbeek kan voeren en enkel nog het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie wordt gevoerd. Door de aanleg van die nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk afgevoerd worden naar de lokale beek. Hierdoor verkleint het risico op wateroverlast en zal de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren”, legt projectmanager Ward Scholiers het doel van de Aquafinwerken uit.

 

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar