Skip to Content

Laatste fase rioleringswerken Mulken – Piringen start eerstdaags

Sinds oktober vorig jaar zijn Aquafin en rioolbeheerder Infrax druk in de weer om het afvalwater van meer dan 2.700 inwoners van Tongeren aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. De rioleringswerken die daarvoor werden uitgevoerd in de Smisberg zijn grotendeels afgerond, zodat de aannemer op korte termijn kan starten in de Herenbosweg en Rooierweg.

Xenia Luxem, projectmanager van Aquafin, verduidelijkt: “In beide straten komt een nieuwe leiding voor het afvalwater en een voor het regenwater. Vanuit het pompstation aan de Pliniusterreinen vertrekt ook een persleiding in de Locht, die via de Herenbosweg richting Smisberg loopt. Ter hoogte van het pompstation wordt een gesloten bergbezinkingsbekken gebouwd en bovendien zal Infrax ook een open bufferbekken aanleggen op het einde van de Rooierweg.”

Zowel de bouw van het pompstation als van het bergbezinkingsbekken is al goed opgeschoten. “Tegen eind april hopen we beide te kunnen afwerken,” zegt de projectmanager. “De laatste fase van deze rioleringswerken zal ongeveer 5 maanden in beslag nemen, wat betekent dat tegen het najaar alle werken achter de rug zullen zijn”, besluit Xenia Luxem.

Om de omwonenden te informeren over de planning, organiseren de projectpartners een infomoment dinsdag 12 maart 2013 tussen 17 en 18 uur in de werfkeet van de aannemer op de hoek van de Locht en de Rooierweg.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar