Laatste fase rioleringswerken Mulken – Piringen start eerstdaags

Maandag 11 maart 2013 — Sinds oktober vorig jaar zijn Aquafin en rioolbeheerder Infrax druk in de weer om het afvalwater van meer dan 2.700 inwoners van Tongeren aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. De rioleringswerken die daarvoor werden uitgevoerd in de Smisberg zijn grotendeels afgerond, zodat de aannemer op korte termijn kan starten in de Herenbosweg en Rooierweg.

Xenia Luxem, projectmanager van Aquafin, verduidelijkt: “In beide straten komt een nieuwe leiding voor het afvalwater en een voor het regenwater. Vanuit het pompstation aan de Pliniusterreinen vertrekt ook een persleiding in de Locht, die via de Herenbosweg richting Smisberg loopt. Ter hoogte van het pompstation wordt een gesloten bergbezinkingsbekken gebouwd en bovendien zal Infrax ook een open bufferbekken aanleggen op het einde van de Rooierweg.”

Zowel de bouw van het pompstation als van het bergbezinkingsbekken is al goed opgeschoten. “Tegen eind april hopen we beide te kunnen afwerken,” zegt de projectmanager. “De laatste fase van deze rioleringswerken zal ongeveer 5 maanden in beslag nemen, wat betekent dat tegen het najaar alle werken achter de rug zullen zijn”, besluit Xenia Luxem.

Om de omwonenden te informeren over de planning, organiseren de projectpartners een infomoment dinsdag 12 maart 2013 tussen 17 en 18 uur in de werfkeet van de aannemer op de hoek van de Locht en de Rooierweg.