Kruispunt Wellingstraat – Charles Lebonstraat – Zevengemede onderbroken vanaf 2 maart

Destelbergen

Van maandag 2 maart 2015 tot na de paasvakantie wordt het Kruispunt Wellingstraat – Charles Lebonstraat – Zevengemede volledig onderbroken in het kader van de collectorwerken die Aquafin er samen met TMVW en gemeente Destelbergen uitvoert.

Autoverkeer kan omrijden langs de Heusdenbaan (via Heusden-centrum) of via Kwatrecht-Wetteren. Fietsers kunnen te voet door de werfzone via het voetpad, maar dienen wel rekening te houden met enkele obstakels hier en daar. De aannemer zal echter  in de mate van het mogelijke de voetpaden vrij houden. Voetgangers en fietsers kunnen ook via de Kruisdreef en het jaagpad naast de Schelde Melle bereiken.

Het afsluiten van het kruispunt is nodig in het kader van de collectorwerken die gefaseerd worden uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

De collectorwerken werden gestart in augustus 2013 en zullen in totaal ongeveer 2 jaar duren. De volledige investeringskost bedraagt maar liefst 6,5 miljoen euro. Aquafin neemt daarvan het grootste deel voor zijn rekening en investeert bijna 4 miljoen in de verzameling en het transport van afvalwater. Met dit project zal het rioolwater van bijna 800 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit via de grachten nog ongezuiverd in de Schelde. Ook TMVW investeert fors met een bijdrage van meer dan 2 miljoen euro voor de aanleg van riolen. Het gemeentebestuur tenslotte heeft bijna 700.000 euro veil om de wegenis opnieuw aan te leggen met een wegprofiel dat aangepast is aan de functie van de Wellingstraat, namelijk die van een veilige, landelijke weg met de nodige aandacht voor fietsers.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be