Kruispunt Waterstraat – Bethaniënlei tot eindejaar afgesloten

Sinds het begin van dit jaar voert Aquafin rioleringswerken uit in de Waterstraat, op de grens tussen Schilde en Zoersel. Aquafin wil met dit project het afvalwater van ongeveer 500 inwoners aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Pulderbos. Tegelijk wordt het regenwater afgekoppeld van de riolering, om zodoende het risico op wateroverlast te verminderen en het rendement van de zuiveringsinstallatie te verhogen.

Op maandag 14 oktober breekt een belangrijke nieuwe fase aan voor dit project. Vanaf dan zal er gewerkt worden aan het kruispunt Waterstraat – Bethaniënlei, dat bijgevolg volledig afgesloten wordt voor het verkeer. Oorspronkelijk waren deze werken gepland voor het voorjaar van 2014, maar om de hinder voor het doorgaand verkeer zo kort mogelijk te houden, werd beslist de werken op het kruispunt al vroeger te starten. Als alles vlot verloopt en de weergoden niet te veel roet in het eten gooien, is deze fase nog voor de kerstvakantie afgerond.

Uiteraard heeft het afsluiten van het kruispunt gevolgen voor het doorgaand en plaatselijk verkeer. Vanaf maandag 14 oktober tot het einde van de werken zijn volgende omleidingen van kracht:

 • Doorgaand verkeer vanuit Brecht:
  • Via N133 richting Klein-Veerle naar Westmalle en via N12 richting Sint-Antonius en Schilde.
  • Via N115 richting Sint-Job-in-‘t-Goor en ’s Gravenwezel naar Schilde.
 • Doorgaand verkeer richting Brecht:
  • Via N12 richting Schilde, Sint-Antonius en Westmalle en via N133 richting Klein-Veerle naar Brecht.
  • Via Schilde en ’s Gravenwezel naar Sint-Job-in-‘t-Goor en via N115 naar Brecht.
 • Plaatselijk verkeer Bethaniënlei:
  • Verkeer Zoersel – Brecht via Emiel Vermeulenstraat
  • Verkeer Sint-Job – Brecht via Berkenheide – Heidemolen
  • Verkeer Brecht – Sint-Job via Heidemolen – Sparrendreef
 • Plaatselijk verkeer Waterstraat/Raymond Delbekestraat:
  • Vanaf Oude Baan tot KMO-zone Kwikaard geldt eenrichtingsverkeer
  • Verkeer richting Sint-Job via Kroondreef
  • Verkeer richting Zoersel via KMO-zone Kwikaard.
  • Tussen Kroondreef en Bethaniënlei blijft de Waterstraat voorlopig nog afgesloten.
 • KMO-zone de Kwikaard:
  • Aanrijden via Waterstraat
  • Uitrijden via Kwikaard of Kroondreef

De werken op het kruispunt vormen de voorlaatste fase van het project. De komende maanden zal aannemer VBG ook in de andere fasen van het project nog druk verder werken. In het deel tussen de N12 tot net voor de Bethaniënlei worden tot eind april 2014 onder meer de fietspaden, grachten en bermen nog aangelegd.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be