Kruispunt Tildonksesteenweg en N26 tijdelijk afgesloten voor rioleringswerken

Maandag 1 augustus 2016 — Om de wateroverlast ter hoogte van het kruispunt Tildonksesteenweg – N26 op te lossen, heeft Aquafin de firma Mols NV aangesteld om een aanpassing aan het rioleringsstelsel uit te voeren.

De voorbereidende werken voor het omleiden van het fietsverkeer starten in de week van 8 augustus. Vanaf 18 augustus zullen de nutsmaatschappijen gedurende twee weken nog enkele verplaatsingswerken uitvoeren. Aansluitend op deze werken start de aannemer met de rioleringswerken die 5 à 6 weken zullen duren.

Om de werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het kruispunt Tildonksesteenweg – Mechelsesteenweg (N26) volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer (aan de overkant van de Brantano). De Mechelsesteenweg (N26) blijft steeds open voor het verkeer. Er wordt een wegomlegging voorzien. Voor de fietsers worden maatregelen genomen zodat zij de werken op een veilige manier kunnen kruisen.

Vermoedelijk zijn de werken volledig afgewerkt tegen vrijdag 15 oktober.