Skip to Content

Kruispunt Baarledorpstraat/Kloosterstraat vanaf maandag afgesloten

De werken die Aquafin uitvoert ter hoogte van de Baarledorpstraat en de Kloosterstraat in Baarle, verlopen niet van een leien dakje. De slechte weersomstandigheden hebben de planning in de war gestuurd en de bestaande ondergrondse leidingen blijken in veel slechtere staat te zijn dan vooraf ingeschat. Om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen garanderen, hebben de projectpartners beslist om het kruispunt Baarledorpstraat/Kloosterstraat volledig af te sluiten voor alle verkeer vanaf maandag 14 maart tot half mei 2016.

Mobiliteit

“Voetgangers en fietsers zullen wel nog het kruispunt kunnen oversteken. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer kan omrijden via het op- en afritten complex 12 op de E40 te Nevele” licht Marc Van Kerckhoven, projectmanager van Aquafin, toe.

Vanuit Deinze richting Gent

Wie van Deinze richting Gent wil via de N466, volgt dus best de N437 richting Nevele, om daar de E40 richting Gent te nemen. Via afrit 13 kom je dan terug op de N466 richting Gent.

Vanuit Gent richting Deinze

Het omgekeerde traject geldt voor wie van Gent richting Deinze wil rijden: via oprit 13 kan je de E40 op richting Oostende en via afrit 12 vervolgens de N437 volgen richting Nevele. Aan de rotonde in Sint-Martens–Leerne kan je dan rechtsaf de N466 op richting Deinze.”

 

Het vroegtijdig afsluiten van het kruispunt heeft volgens Van Kerckhoven ook een voordeel: “Nu kunnen we ineens alle leidingen op het kruispunt vervangen. Dit was normaal gepland in een latere fase. Als het weer ons niet te veel parten speelt, hopen we tegen half mei het kruispunt terug te kunnen openstellen voor het verkeer.”

Contacteer ons
Marc Van Kerckhoven projectmanager
Vincent Nuytemans adviseru Communicatie, Aquafin
Marc Van Kerckhoven projectmanager
Vincent Nuytemans adviseru Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar