Kastel draagt zijn steentje bij voor propere Schelde

Woensdag 26 maart 2014 — De dorpelingen van Kastel bereiden zich voor op de komst van Aquafin. Tot september zal het bedrijf er in opdracht van het Vlaamse Gewest rioleringswerken uitvoeren, om het afvalwater van 300 inwoners bijkomend aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt deze vuilvracht via de plaatselijke grachten nog ongezuiverd in de Schelde. Alle beetjes helpen, dus dankzij deze werken zal de Schelde binnenkort weer een stukje properder zijn.

De geplande werken situeren zich in de Ripipiaberg/Stuyfbergen. Wim Verhelst, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek achter hun woning. Wij zullen een nieuwe riolering aanleggen. Op sommige plaatsen zal dit in openbaar domein gebeuren, op andere plaatsen in de achtertuin van de mensen.”

De nieuwe leiding dient enkel voor het afvalwater. Dat betekent dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Wim Verhelst: “Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op donderdag 27 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 20:00 uur in OC Ter Munken, Scheldestraat in Kastel.