In oktober starten rioleringswerken in Huldenberg

In oktober start Aquafin in samenwerking met de gemeente Huldenberg met rioleringswerken in de Neerpoortenstraat en de Ernest Langelezstraat. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu nog in de Leikstraalbeek belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Neerijse. Het gaat om het afvalwater van meer dan 390 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

“Daarom zal Aquafin een verzamelriool aanleggen voor de opvang en transport van het vuile water, een regenwaterleiding voor het transport van het niet vervuilde hemelwater en een buffergracht en/of bekken voor het regenwater”, vertelt Wim Berghmans, projectmanager bij Aquafin. “Na uitvoering van de werken door Aquafin moeten alle woningen langs het tracé hun afvalwater en hun regenwater gescheiden aanbieden, d.w.z. het afvalwater aansluiten op de riool die naar de zuiveringsinstallatie gaat en het regenwater op de nieuwe regenwaterleiding die naar de waterloop gaat.”

De gemeente Huldenberg maakt van de werken gebruik om bijkomend te investeren in de aanleg van een voetpad.

De werken starten op maandag 17 oktober en zullen ongeveer 12 maanden duren. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op maandag 26 september 2016 om 19u in zaal De Linde, Pastorijstraat 3 in Ottenburg.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be