In augustus starten rioleringswerken in Zonhoven

Vrijdag 24 juni 2016 — In augustus 2016 starten Aquafin en de gemeente Zonhoven met rioleringswerken in de Donkweg, Dellestraat en Katschitstraat. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 12.000 inwoners uit Zonhoven aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zonhoven.

“De toevoerleiding in de Katschitstraat en Stationstraat naar de zuiveringsinstallatie zal gerenoveerd worden”, vertelt Kelly Adriaensen, projectmanager bij Aquafin. “In de Donkweg en Dellestraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat het afvalwater apart van het regenwater opvangt en afvoert. In de Dellestraat wordt een bufferbekken gebouwd dat bij hevige regenval het overtollige water opvangt en vertraagd afvoert naar de beek. En tot slot wordt op het kruispunt Dellestraat-Donkweg een pompstation gebouwd dat de nodige druk levert om het afvalwater te transporteren van een lager naar een hoger punt”.

De gemeente Zonhoven voorziet in de aanleg van fiets- en voetpaden en rijwegen in asfalt.

De werken starten in augustus 2016 en zullen ongeveer 1 jaar duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 28 juni om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Zonhoven.