Skip to Content

Ijzerenveld (Sint-Katelijne-Waver) blijft voorlopig afgesloten voor doorgaand verkeer

Door een wegverzakking in Ijzerenveld, ter hoogte van de Stenenmolenstraat, is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk. De herstellingswerken zullen vermoedelijk tot half oktober duren. Om de veiligheid te kunnen garanderen blijft de straat volledig afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd vervoer. Handelaars blijven wel steeds bereikbaar en ook voor fietsers en voetgangers wordt een doorgang voorzien.

Een tijd geleden werd vastgesteld dat er een wegverzakking was ontstaan in Ijzerenveld, ter hoogte van de Stenenmolenstraat. Op die plaats liggen ondergronds heel wat leidingen. Gemeentelijk rioolbeheerder Pidpa, waterzuiveraar Aquafin en de gemeente Sint-Katelijne-Waver besloten uit veiligheidsoverwegingen de doorgang onmiddellijk af te sluiten en onderzochten de situatie verder.

“Dat onderzoek is nu afgerond en heeft aangetoond dat er zandinsijpeling is in de riolering. Ook enkele ondergrondse inspectieputten zijn reeds verzakt, waardoor het noodzakelijk is om de wegenis deels terug op te breken. Alleen op die manier kunnen de inspectieputten en beschadigde leidingen vernieuwd worden en kan de wegverzakking dus opgelost worden”, zegt Bert Houben, expert bouwkundige herstellingen van Aquafin.

“Een exacte timing geven is erg moeilijk, maar we gaan ervan uit dat dergelijke herstellingswerken toch een tweetal maanden zullen duren. Mits gunstige weersomstandigheden trachten we tegen half oktober alles hersteld te hebben zodat er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is”, zegt bouwkundig expert Houben.

Dat doorgaand verkeer is momenteel al verboden, al lijken sommige bestuurders zich daar weinig van aan te trekken. “Omwonenden geven aan dat bestuurders soms de dranghekkens opzij schuiven om toch maar door te kunnen rijden. Ook tijdens onze onderzoeken hebben we dit gemerkt”, zegt de projectleider. “Dat is niet zonder gevaar, en veiligheid is natuurlijk een topprioriteit. Daarom zal de huidige afsluiting vervangen worden door betonblokken, waardoor doorgaand gemotoriseerd vervoer onmogelijk gemaakt wordt. Voor de fietsers en de voetgangers zal er wél een kleine doorgang voorzien worden. Ook blijven de handelaars bereikbaar en wordt er een duidelijke omleiding voorzien. Daarnaast zal Aquafin ook alle omwonenden per brief informeren. Wie toch nog vragen heeft, kan terecht bij het contactcenter van Aquafin op [email protected] of 03 450 45 45", besluit Bert Houben.

Bijlage: Signalisatie-/Omleidingsplan

Contacteer ons
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar