Huize Monnikenheide sluit afvalwater aan op Aquafinstelsel

Donderdag 8 november 2012 — Het afvalwater afkomstig van Huize Monnikenheide in Zoersel wordt al jarenlang lokaal gezuiverd. Vandaag voldoet deze kleinschalige zuivering echter niet meer aan de gangbare lozingsnormen. Ter vervanging van deze installatie zal Huize Monnikenheide het afvalwater van zijn inwoners tot op het openbaar domein brengen. Daar zal het aansluiten de nieuwe bovengemeentelijke riolering die Aquafin er de komende maanden zal aanleggen.
Enter your text

“De voorbereidende werken zijn al volop aan de gang”, getuigt Joke Denys, projectmanager van Aquafin. “Enkele weken geleden heeft onze aannemer de weg al opgebroken, zodat de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen kunnen vernieuwen of aanpassen. Half november starten de eigenlijke rioleringswerken. We voorzien een nieuwe riolering voor afvalwater vanaf het domein Huize Monnikenheide via Schaapskooi en Langebaan tot het kruispunt Langebaan-Abdijstraat. We gaan ook de bestaande grachten optimaliseren voor de afvoer van het regenwater.”

 

Ook de gemeente Zoersel participeert in dit project. Zij betalen voor de verfraaiing van het wegdek. Joke Denys: “De rijweg zal heraangelgd worden in asfalt met kantstroken in beton met daarnaast een strook grasdals. Er komen ook verschillende verkeersplateaus. De opritten worden heraangelegd in betonstraatstenen.”

 

Aquafin en de betrokken partners nodigen de buurtbewoners uit om de infoavond bij te wonen, waar ze meer informatie krijgen over de timing, de fasering en de verdere werfcommunicatie. De infoavond zal doorgaan op donderdag 8 november om 20u00 in de cafetaria van Huize Monnikenheide, Monnikendreef 3 te Zoersel.

Enter your text

Sabine Schellens hoofd Communicatie at Aquafin