Skip to Content

Huize Monnikenheide sluit afvalwater aan op Aquafinstelsel

Het afvalwater afkomstig van Huize Monnikenheide in Zoersel wordt al jarenlang lokaal gezuiverd. Vandaag voldoet deze kleinschalige zuivering echter niet meer aan de gangbare lozingsnormen. Ter vervanging van deze installatie zal Huize Monnikenheide het afvalwater van zijn inwoners tot op het openbaar domein brengen. Daar zal het aansluiten de nieuwe bovengemeentelijke riolering die Aquafin er de komende maanden zal aanleggen.
Enter your text

“De voorbereidende werken zijn al volop aan de gang”, getuigt Joke Denys, projectmanager van Aquafin. “Enkele weken geleden heeft onze aannemer de weg al opgebroken, zodat de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen kunnen vernieuwen of aanpassen. Half november starten de eigenlijke rioleringswerken. We voorzien een nieuwe riolering voor afvalwater vanaf het domein Huize Monnikenheide via Schaapskooi en Langebaan tot het kruispunt Langebaan-Abdijstraat. We gaan ook de bestaande grachten optimaliseren voor de afvoer van het regenwater.”

 

Ook de gemeente Zoersel participeert in dit project. Zij betalen voor de verfraaiing van het wegdek. Joke Denys: “De rijweg zal heraangelgd worden in asfalt met kantstroken in beton met daarnaast een strook grasdals. Er komen ook verschillende verkeersplateaus. De opritten worden heraangelegd in betonstraatstenen.”

 

Aquafin en de betrokken partners nodigen de buurtbewoners uit om de infoavond bij te wonen, waar ze meer informatie krijgen over de timing, de fasering en de verdere werfcommunicatie. De infoavond zal doorgaan op donderdag 8 november om 20u00 in de cafetaria van Huize Monnikenheide, Monnikendreef 3 te Zoersel.

Enter your text

Contacteer ons
Sabine Schellens hoofd Communicatie, Aquafin
Joke Denys projectmanager, Aquafin
Sabine Schellens hoofd Communicatie, Aquafin
Joke Denys projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar