Honderden woningen extra aangesloten op rioleringsnetwerk Wetteren

Donderdag 11 februari 2016 — De rioleringswerken die Aquafin momenteel in samenwerking met gemeente Wetteren uitvoert, zijn bijna afgerond. Vorige week werd het nieuw gebouwde pompstation in de Jabekestraat in werking gesteld, begin volgende week zal nog een ander nieuw pompstation worden opgestart in de Keiberg. Zo’n pompstation dient om de nodige druk te leveren op plaatsen waar het afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt moet opgepompt worden. Met de ingebruikname van deze twee nieuwe pompstations wordt het afvalwater van zo’n 1.600 inwoners voortaan eerst gezuiverd vooraleer het in de natuur geloosd wordt.

Tom Deweirdt, projectmanager bij Aquafin, legt uit: “Het afvalwater afkomstig van de woningen in de Jabekestraat, de Rijckerstraat , Veldwegel, Lege weg, Lange Wegel, Warandestraat en deels Dendermondesteenweg werd vroeger ongezuiverd in de Schelde geloosd. Door de rioleringswerken hier in en rond de Jabekestraat, wordt het voortaan eerst  ingezameld via de nieuw aangelegde rioleringsbuizen. Sinds de indiensttreding van het pompstation wordt dit afvalwater van een 600-tal inwoners getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wichelen”.

Ook in de Keiberg wordt binnenkort een nieuw pompstation in werking gesteld. “Hier gaat het om wat men noemt een ‘missing link’”, legt projectmanager Jona Londers van Aquafin uit. “Zowel op- als afwaarts van dit nieuwe pompstation ligt de rioleringsinfrastructuur al klaar. Ons project werd op enkele kleinere afwerkingstaken na vorige zomer al afgerond. Met de indienststelling van dit pompstation wordt het afvalwater van zo’n 1.000 inwoners eerst gezuiverd vooraleer het geloosd wordt.”

In totaal dus 1.600 mensen wiens afvalwater niet langer ongezuiverd geloosd wordt. “Als je weet dat elke Vlaming gemiddeld ruim 100 liter afvalwater per dag produceert, betekent dat toch dat de Schelde verlost wordt van een dagelijkse lozing van 160.000 liter ongezuiverd afvalwater. Dat is toch een belangrijke stap richting verbeterde waterkwaliteit,” zegt projectleider Deweirdt.

De rioleringswerken rond de Jabekestraat begonnen half 2014 en zullen vermoedelijk in maart beëindigd worden. “Momenteel voert de aannemer de laatste taken uit. Fasen 1, 2 en 3 werden reeds grotendeels afgewerkt. In fase 4, de werken in de Veldwegel, worden momenteel de huisaansluitingen afgewerkt”, verduidelijkt Deweirdt. “Nadien volgt nog de afwerking van de wegenis. Hetzelfde geldt voor de werken in de Rijckerstraat. Ook daar is de eindmeet in zicht en kan weldra het laatste werk – het herstellen van de wegenis – afgerond worden.”

De uitvoering van deze rioleringsprojecten betekent een investering van zo’n 1,7 miljoen euro.  “Daarvan staat Aquafin in voor iets meer dan 1,25 miljoen euro, terwijl de gemeente iets minder dan een half miljoen euro investeerde. Investeringen die er zeker voor zullen zorgen dat de waterkwaliteit van de Schelde weer wat beter zal worden. De samenwerking tussen Aquafin en gemeente Wetteren bestaat nu 10 jaar. Er werd al heel wat verwezenlijkt en ook in de toekomst zullen beide partijen nog samenwerken aan een integraal waterbeheer in Wetteren”, besluit Deweirdt.

- einde persbericht –

 

Meer informatie? (niet voor publicatie)

Tom Deweirdt, projectmanager,

Gsm 0470 19 09 40, tom.deweirdt@aquafin.be  

 

Nico Van Gestel, adviseur Communicatie

Gsm 0472 60 32 55, nico.vangestel@aquafin.be

Nico Van Gestel Aquafin