Honderden woningen extra aangesloten op rioleringsnetwerk Wetteren

De rioleringswerken die Aquafin momenteel in samenwerking met gemeente Wetteren uitvoert, zijn bijna afgerond. Vorige week werd het nieuw gebouwde pompstation in de Jabekestraat in werking gesteld, begin volgende week zal nog een ander nieuw pompstation worden opgestart in de Keiberg. Zo’n pompstation dient om de nodige druk te leveren op plaatsen waar het afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt moet opgepompt worden. Met de ingebruikname van deze twee nieuwe pompstations wordt het afvalwater van zo’n 1.600 inwoners voortaan eerst gezuiverd vooraleer het in de natuur geloosd wordt.

Tom Deweirdt, projectmanager bij Aquafin, legt uit: “Het afvalwater afkomstig van de woningen in de Jabekestraat, de Rijckerstraat , Veldwegel, Lege weg, Lange Wegel, Warandestraat en deels Dendermondesteenweg werd vroeger ongezuiverd in de Schelde geloosd. Door de rioleringswerken hier in en rond de Jabekestraat, wordt het voortaan eerst  ingezameld via de nieuw aangelegde rioleringsbuizen. Sinds de indiensttreding van het pompstation wordt dit afvalwater van een 600-tal inwoners getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wichelen”.

Ook in de Keiberg wordt binnenkort een nieuw pompstation in werking gesteld. “Hier gaat het om wat men noemt een ‘missing link’”, legt projectmanager Jona Londers van Aquafin uit. “Zowel op- als afwaarts van dit nieuwe pompstation ligt de rioleringsinfrastructuur al klaar. Ons project werd op enkele kleinere afwerkingstaken na vorige zomer al afgerond. Met de indienststelling van dit pompstation wordt het afvalwater van zo’n 1.000 inwoners eerst gezuiverd vooraleer het geloosd wordt.”

In totaal dus 1.600 mensen wiens afvalwater niet langer ongezuiverd geloosd wordt. “Als je weet dat elke Vlaming gemiddeld ruim 100 liter afvalwater per dag produceert, betekent dat toch dat de Schelde verlost wordt van een dagelijkse lozing van 160.000 liter ongezuiverd afvalwater. Dat is toch een belangrijke stap richting verbeterde waterkwaliteit,” zegt projectleider Deweirdt.

De rioleringswerken rond de Jabekestraat begonnen half 2014 en zullen vermoedelijk in maart beëindigd worden. “Momenteel voert de aannemer de laatste taken uit. Fasen 1, 2 en 3 werden reeds grotendeels afgewerkt. In fase 4, de werken in de Veldwegel, worden momenteel de huisaansluitingen afgewerkt”, verduidelijkt Deweirdt. “Nadien volgt nog de afwerking van de wegenis. Hetzelfde geldt voor de werken in de Rijckerstraat. Ook daar is de eindmeet in zicht en kan weldra het laatste werk – het herstellen van de wegenis – afgerond worden.”

De uitvoering van deze rioleringsprojecten betekent een investering van zo’n 1,7 miljoen euro.  “Daarvan staat Aquafin in voor iets meer dan 1,25 miljoen euro, terwijl de gemeente iets minder dan een half miljoen euro investeerde. Investeringen die er zeker voor zullen zorgen dat de waterkwaliteit van de Schelde weer wat beter zal worden. De samenwerking tussen Aquafin en gemeente Wetteren bestaat nu 10 jaar. Er werd al heel wat verwezenlijkt en ook in de toekomst zullen beide partijen nog samenwerken aan een integraal waterbeheer in Wetteren”, besluit Deweirdt.

- einde persbericht –

 

Meer informatie? (niet voor publicatie)

Tom Deweirdt, projectmanager,

Gsm 0470 19 09 40, tom.deweirdt@aquafin.be  

 

Nico Van Gestel, adviseur Communicatie

Gsm 0472 60 32 55, nico.vangestel@aquafin.be

Nico Van Gestel

Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be