Herinrichtingswerken Groot-Gelmen afgerond

Vrijdag 11 oktober 2013 — Het stadsbestuur van Sint-Truiden, Aquafin nv en Infrax hebben de herinrichtingswerken in Groot-Gelmen afgerond. Een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, een bufferbekken en de herinrichting van de omgeving van het Dorpsplein zijn het resultaat van anderhalf jaar werken.

Schepen Bert Stippelmans: “Het stadsbestuur voerde de afgelopen 10 jaar al enkele grote projecten uit in de deelgemeenten om ons grondgebied zoveel mogelijk op de waterzuivering aan te sluiten via collectoren. Na projecten in Velm (2003), Bevingen (2009) en  Kortenbos-Heide (2010) zijn nu de werken in Groot-Gelmen afgerond. Momenteel zijn er ook rioleringswerken in Wilderen, die begin volgende jaar afgerond zullen zijn.”

Anneleen Pirard, projectmanager van Aquafin: “Aquafin heeft de Fonteinbeek bevrijd van de dagelijkse lozing van bijna 65.000 liter afvalwater, afkomstig van ongeveer 560 bewoners van Groot-Gelmen. De extreem lange winter stuurde de timing van de werken in de war en daarenboven bleek de riolering in de Merelstraat in zeer slechte staat te verkeren, waardoor deze integraal vernieuwd moest worden door Infrax.”

“Naast de collectieve zuivering van het afvalwater hebben Aquafin en Infrax ook de afzonderlijke afvoer van het regenwater gerealiseerd. Alle woningen langs het tracé hebben het regenwater afgekoppeld van de riolering. Waar mogelijk wordt het hergebruikt of lokaal geïnfiltreerd in de bodem. Lukt dat niet, dan wordt het afgevoerd via het regenwaterstelsel in de straat, waar ook de openbare verharde oppervlakte op aangesloten is.”, gaat Patrick Warson van Infrax verder.

Het stadsbestuur legde ook een bufferbekken aan ter hoogte van de Bosstraat om de wateroverlast in het centrum van Groot-Gelmen op te lossen.

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Dorpsplein met aanpalende straten her aan te leggen zodanig dat er een aangename dorpskern , met voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners gecreëerd wordt.

“Het stadsbestuur gaat in de toekomst extra aandacht blijven besteden aan het vervangen of renoveren van het vaak verouderde rioleringssysteem in onze stad. In de nabije toekomst pakken we een aantal probleemzones in de binnenstad aan.”, zegt burgemeester Veerle Heeren.