Skip to Content

Herinrichtingswerken Groot-Gelmen afgerond

Het stadsbestuur van Sint-Truiden, Aquafin nv en Infrax hebben de herinrichtingswerken in Groot-Gelmen afgerond. Een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, een bufferbekken en de herinrichting van de omgeving van het Dorpsplein zijn het resultaat van anderhalf jaar werken.

Schepen Bert Stippelmans: “Het stadsbestuur voerde de afgelopen 10 jaar al enkele grote projecten uit in de deelgemeenten om ons grondgebied zoveel mogelijk op de waterzuivering aan te sluiten via collectoren. Na projecten in Velm (2003), Bevingen (2009) en  Kortenbos-Heide (2010) zijn nu de werken in Groot-Gelmen afgerond. Momenteel zijn er ook rioleringswerken in Wilderen, die begin volgende jaar afgerond zullen zijn.”

Anneleen Pirard, projectmanager van Aquafin: “Aquafin heeft de Fonteinbeek bevrijd van de dagelijkse lozing van bijna 65.000 liter afvalwater, afkomstig van ongeveer 560 bewoners van Groot-Gelmen. De extreem lange winter stuurde de timing van de werken in de war en daarenboven bleek de riolering in de Merelstraat in zeer slechte staat te verkeren, waardoor deze integraal vernieuwd moest worden door Infrax.”

“Naast de collectieve zuivering van het afvalwater hebben Aquafin en Infrax ook de afzonderlijke afvoer van het regenwater gerealiseerd. Alle woningen langs het tracé hebben het regenwater afgekoppeld van de riolering. Waar mogelijk wordt het hergebruikt of lokaal geïnfiltreerd in de bodem. Lukt dat niet, dan wordt het afgevoerd via het regenwaterstelsel in de straat, waar ook de openbare verharde oppervlakte op aangesloten is.”, gaat Patrick Warson van Infrax verder.

Het stadsbestuur legde ook een bufferbekken aan ter hoogte van de Bosstraat om de wateroverlast in het centrum van Groot-Gelmen op te lossen.

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Dorpsplein met aanpalende straten her aan te leggen zodanig dat er een aangename dorpskern , met voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners gecreëerd wordt.

“Het stadsbestuur gaat in de toekomst extra aandacht blijven besteden aan het vervangen of renoveren van het vaak verouderde rioleringssysteem in onze stad. In de nabije toekomst pakken we een aantal probleemzones in de binnenstad aan.”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar